Publication detail

Srovnání metod pro přesné určení rezonančních frekvencí lopatek turbodmychadla pomocí laserových interferometrů a kalibrace snímačů zrychlení a úhlové rychlosti na FEKT VUT v Brně

KLUSÁČEK, S. HAVRÁNEK, Z. BENEŠ, P.

Original Title

Srovnání metod pro přesné určení rezonančních frekvencí lopatek turbodmychadla pomocí laserových interferometrů a kalibrace snímačů zrychlení a úhlové rychlosti na FEKT VUT v Brně

Czech Title

Srovnání metod pro přesné určení rezonančních frekvencí lopatek turbodmychadla pomocí laserových interferometrů a kalibrace snímačů zrychlení a úhlové rychlosti na FEKT VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Tento článek prezentuje experimentální výzkum na turbínovém kole používaného v motorech automobilů. Cílem práce bylo prozkoumat různé postupy, které zajišťují optimální hledání rezonančních kmitočtů v souvislosti s mechanickou excitací a měřicích metod. Pro mechanické buzení bylo použito vibračního stolku a modálního kladívka. Měřením byly porovnávány jednobodový laserový interferometr a diferenciální laserový interferometr. Cílem výzkumu bylo najít spolehlivou diagnostickou metodu pro hledání rezonančních kmitočtů turbínových lopatek, což je důležité pro správné vyvážení turbínového kola. Přesné vyvážení a určení rezonančních frekvencí turbínového kola má vliv na životnost turbodmychadla a navíc umožňuje eliminovat případné poškození celého motoru automobilu v důsledku vibrací. Všechny uvedené metody jsou vzájemně porovnány. Experimenty ukázaly, výhody, nevýhody a rozdíly, které charakterizují různé druhy buzení a typy laserových interferometrů. Druhá část popisuje možnosti kalibrace akcelerometry a gyroskopy na FEKT VUT.

Czech abstract

Tento článek prezentuje experimentální výzkum na turbínovém kole používaného v motorech automobilů. Cílem práce bylo prozkoumat různé postupy, které zajišťují optimální hledání rezonančních kmitočtů v souvislosti s mechanickou excitací a měřicích metod. Pro mechanické buzení bylo použito vibračního stolku a modálního kladívka. Měřením byly porovnávány jednobodový laserový interferometr a diferenciální laserový interferometr. Cílem výzkumu bylo najít spolehlivou diagnostickou metodu pro hledání rezonančních kmitočtů turbínových lopatek, což je důležité pro správné vyvážení turbínového kola. Přesné vyvážení a určení rezonančních frekvencí turbínového kola má vliv na životnost turbodmychadla a navíc umožňuje eliminovat případné poškození celého motoru automobilu v důsledku vibrací. Všechny uvedené metody jsou vzájemně porovnány. Experimenty ukázaly, výhody, nevýhody a rozdíly, které charakterizují různé druhy buzení a typy laserových interferometrů. Druhá část popisuje možnosti kalibrace akcelerometry a gyroskopy na FEKT VUT.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT125610,
 author="Stanislav {Klusáček} and Zdeněk {Havránek} and Petr {Beneš}",
 title="Srovnání metod pro přesné určení rezonančních frekvencí lopatek turbodmychadla pomocí laserových interferometrů a kalibrace snímačů zrychlení a úhlové rychlosti na FEKT VUT v Brně
",
 annote="Tento článek prezentuje experimentální výzkum na turbínovém kole používaného v motorech automobilů. Cílem práce bylo prozkoumat různé postupy, které zajišťují optimální hledání rezonančních kmitočtů v souvislosti s mechanickou excitací a měřicích metod. Pro mechanické buzení bylo použito vibračního stolku a modálního kladívka. Měřením byly porovnávány jednobodový laserový interferometr a diferenciální laserový interferometr. Cílem výzkumu bylo najít spolehlivou diagnostickou metodu pro hledání rezonančních kmitočtů turbínových lopatek, což je důležité pro správné vyvážení turbínového kola. Přesné vyvážení a určení rezonančních frekvencí turbínového kola má vliv na životnost turbodmychadla a navíc umožňuje eliminovat případné poškození celého motoru automobilu v důsledku vibrací. Všechny uvedené metody jsou vzájemně porovnány. Experimenty ukázaly, výhody, nevýhody a rozdíly, které charakterizují různé druhy buzení a typy laserových interferometrů. Druhá část popisuje možnosti kalibrace akcelerometry a gyroskopy na FEKT VUT.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 booktitle="Noise and vibration in practice",
 chapter="125610",
 edition="21",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 year="2016",
 month="may",
 pages="83--88",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě",
 type="conference paper"
}