Publication detail

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken

Original Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken

Czech Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje rozdílné povrchové testy k odhadu trvanlivosti (TORRENT, GWT) a snaží se je porovnat s testem hloubkové penetrace, který má dosah do vnitřích vrstev betonu. Také ukáže vliv polymerních vláken a betonového recyklátu na celkovou trvanlivost betonu.

Czech abstract

Článek popisuje rozdílné povrchové testy k odhadu trvanlivosti (TORRENT, GWT) a snaží se je porovnat s testem hloubkové penetrace, který má dosah do vnitřích vrstev betonu. Také ukáže vliv polymerních vláken a betonového recyklátu na celkovou trvanlivost betonu.

BibTex


@inproceedings{BUT123986,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken",
 annote="Článek popisuje rozdílné povrchové testy k odhadu trvanlivosti (TORRENT, GWT) a snaží se je porovnat s testem hloubkové penetrace, který má dosah do vnitřích vrstev betonu. Také ukáže vliv polymerních vláken a betonového recyklátu na celkovou trvanlivost betonu.",
 address="FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 booktitle="Recycling 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin",
 chapter="123986",
 edition="Vensen, Lomnička u Tišnova",
 howpublished="print",
 institution="FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 year="2016",
 month="april",
 pages="53--59",
 publisher="FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 type="conference paper"
}