Publication detail

Comparison of various durability tests on concrete from dense aggregate and recycled concrete with added polymeric fibres

STEHLÍK, M. STAVAŘ, T.

Original Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken

Czech Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken

English Title

Comparison of various durability tests on concrete from dense aggregate and recycled concrete with added polymeric fibres

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje rozdílné povrchové testy k odhadu trvanlivosti (TORRENT, GWT) a snaží se je porovnat s testem hloubkové penetrace, který má dosah do vnitřích vrstev betonu. Také ukáže vliv polymerních vláken a betonového recyklátu na celkovou trvanlivost betonu.

Czech abstract

Článek popisuje rozdílné povrchové testy k odhadu trvanlivosti (TORRENT, GWT) a snaží se je porovnat s testem hloubkové penetrace, který má dosah do vnitřích vrstev betonu. Také ukáže vliv polymerních vláken a betonového recyklátu na celkovou trvanlivost betonu.

English abstract

The article describes the different surface tests to estimate durability (TORRENT, GWT) and trying to compare with test of deep penetration, which has a reach into the internal layers of concrete. Also be shown the influence of polymeric fibers and recycled concrete on the overall durability of the concrete.

Keywords

concrete recyclate; polymer fiber; durability; permeability

Released

07.04.2016

Publisher

FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5331-9

Book

Recycling 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin

Edition

Vensen, Lomnička u Tišnova

Edition number

1

Pages from

53

Pages to

59

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT123986,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken",
 annote="Článek popisuje rozdílné povrchové testy k odhadu trvanlivosti (TORRENT, GWT) a snaží se je porovnat s testem hloubkové penetrace, který má dosah do vnitřích vrstev betonu. Také ukáže vliv polymerních vláken a betonového recyklátu na celkovou trvanlivost betonu.",
 address="FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 booktitle="Recycling 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin",
 chapter="123986",
 edition="Vensen, Lomnička u Tišnova",
 howpublished="print",
 institution="FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 year="2016",
 month="april",
 pages="53--59",
 publisher="FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR",
 type="conference paper"
}