Publication detail

Comparison of various durability tests on concrete with polymer fibers

STEHLÍK, M. STAVAŘ, T.

Original Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken

Czech Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken

English Title

Comparison of various durability tests on concrete with polymer fibers

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Trvanlivost betonu je determinována propustnostními vlastnostmi povrchových vrstev, tvořících v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky. Lze konstatovat, že některé propustnostní testy mají velmi podobné výsledky a pro odhad trvanlivosti betonu je vhodná jejich kombinace či náhrada.

Czech abstract

Trvanlivost betonu je determinována propustnostními vlastnostmi povrchových vrstev, tvořících v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky. Lze konstatovat, že některé propustnostní testy mají velmi podobné výsledky a pro odhad trvanlivosti betonu je vhodná jejich kombinace či náhrada.

English abstract

Durability of concrete is determined by the permeability properties of the surface layers, forming in essence a gateway for various harmful substances. It can be said that some of the permeability tests have very similar results, and for the estimation of durability of concrete is appropriate combinations or a replacement.

Keywords

durability of concrete, permeability properties of concrete, the surface layer of concrete, polymer fibres, concrete recyclate

Released

28.01.2016

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5311-1

Book

18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016

Edition

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Pages from

206

Pages to

213

Pages count

1256

BibTex


@inproceedings{BUT123971,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken",
 annote="Trvanlivost betonu je determinována propustnostními vlastnostmi povrchových vrstev, tvořících v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky. Lze konstatovat, že některé propustnostní testy mají velmi podobné výsledky a pro odhad trvanlivosti betonu je vhodná jejich kombinace či náhrada.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016",
 chapter="123971",
 edition="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2016",
 month="january",
 pages="206--213",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}