Publication detail

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken

Original Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken

Czech Title

Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken

Language

cs

Original Abstract

Trvanlivost betonu je determinována propustnostními vlastnostmi povrchových vrstev, tvořících v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky. Lze konstatovat, že některé propustnostní testy mají velmi podobné výsledky a pro odhad trvanlivosti betonu je vhodná jejich kombinace či náhrada.

Czech abstract

Trvanlivost betonu je determinována propustnostními vlastnostmi povrchových vrstev, tvořících v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky. Lze konstatovat, že některé propustnostní testy mají velmi podobné výsledky a pro odhad trvanlivosti betonu je vhodná jejich kombinace či náhrada.

BibTex


@inproceedings{BUT123971,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken",
 annote="Trvanlivost betonu je determinována propustnostními vlastnostmi povrchových vrstev, tvořících v podstatě vstupní bránu pro různé škodlivé látky. Lze konstatovat, že některé propustnostní testy mají velmi podobné výsledky a pro odhad trvanlivosti betonu je vhodná jejich kombinace či náhrada.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016",
 chapter="123971",
 edition="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2016",
 month="january",
 pages="206--213",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}