Publication detail

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza metodiky programování zdrojových kodů

Original Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza metodiky programování zdrojových kodů

Czech Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza metodiky programování zdrojových kodů

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje analýzu a popis jednotné metodiky programování zdrojových kodů pro zajištění snadné čitelnosti a přenositelnosti zdrojových kodů.

Czech abstract

Zpráva obsahuje analýzu a popis jednotné metodiky programování zdrojových kodů pro zajištění snadné čitelnosti a přenositelnosti zdrojových kodů.

BibTex


@techreport{BUT123463,
 author="Petr {Sysel} and Radim {Burget} and Jan {Mašek}",
 title="Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza metodiky programování zdrojových kodů",
 annote="Zpráva obsahuje analýzu a popis jednotné metodiky programování zdrojových kodů pro zajištění snadné čitelnosti a přenositelnosti zdrojových kodů.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="123463",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="december",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}