Publication detail

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza a zprovoznění build systému

Original Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza a zprovoznění build systému

Czech Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza a zprovoznění build systému

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje analýzu a zprovoznění systému pro automatizovaný překlad a sestavení všech zdrojových souborů vybraných modulů.

Czech abstract

Zpráva obsahuje analýzu a zprovoznění systému pro automatizovaný překlad a sestavení všech zdrojových souborů vybraných modulů.

BibTex


@techreport{BUT123462,
 author="Petr {Sysel} and Radim {Burget} and Jan {Mašek}",
 title="Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza a zprovoznění build systému",
 annote="Zpráva obsahuje analýzu a zprovoznění systému pro automatizovaný překlad a sestavení všech zdrojových souborů vybraných modulů.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="123462",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="december",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}