Publication detail

Kurczenie sie miast w postsocjalistycznych krajach Europy Šrodkowo-Wschodniej

SCHMEIDLER, K.

Original Title

Kurczenie sie miast w postsocjalistycznych krajach Europy Šrodkowo-Wschodniej

Language

pl

Original Abstract

Książka jest dziełem, w którego przygotowaniu brało udział 30 autorów z kraju i zagranicy. Jest pokłosiem projektu CIRES ("Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy") realizowanego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. W monografii zaprezentowano podstawy teoretyczne analizy procesu kurczenia się miast, kontrowersje wokół pojęcia kurczącego się miasta, określono specyfikę tego procesu w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, pogłębiono analizę procesu w Polsce, zaprezentowano potencjalne scenariusze rozwoju kurczących się miast oraz rekomendacje dotyczące polityk i strategii ich regeneracji.

Documents

BibTex


@book{BUT123230,
  author="Karel {Schmeidler}",
  title="Kurczenie sie miast w postsocjalistycznych krajach Europy Šrodkowo-Wschodniej",
  annote="Książka jest dziełem, w którego przygotowaniu brało udział 30 autorów z kraju i zagranicy. Jest pokłosiem projektu CIRES ("Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy") realizowanego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. W monografii zaprezentowano podstawy teoretyczne analizy procesu kurczenia się miast, kontrowersje wokół pojęcia kurczącego się miasta, określono specyfikę tego procesu w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, pogłębiono analizę procesu w Polsce, zaprezentowano potencjalne scenariusze rozwoju kurczących się miast oraz rekomendacje dotyczące polityk i strategii ich regeneracji.
",
  booktitle="Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej",
  chapter="123230",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="january",
  type="book"
}