Publication detail

Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací

Original Title

Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací

Czech Title

Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se soustředí na vytvoření algoritmu pro výpočet ohybové tuhosti libovolného polygonálního průřezu a to včetně prvních derivací této tuhosti podle všech vstupních proměnných. Mezi tyto proměnné se řadí i samotné souřadnice vrcholů průřezu. Algoritmus bude principiálně založen na rozdělení průřezu na dílčí lichoběžníky, počítání nultého, prvého a druhého momentu plochy těchto lichoběžníků včetně dílčích parciálních derivací podle všech proměnných a následném kompletování všech těchto dílčích výsledků do finálního výstupu. Na tomto algoritmu pak bude založena DLL knihovna pro optimalizační řešič na bázi redukovaných gradientů. Tento řešič bude použit pro optimalizování daných průřezových charakteristik podle předepsaných kritérií.

Czech abstract

Tento článek se soustředí na vytvoření algoritmu pro výpočet ohybové tuhosti libovolného polygonálního průřezu a to včetně prvních derivací této tuhosti podle všech vstupních proměnných. Mezi tyto proměnné se řadí i samotné souřadnice vrcholů průřezu. Algoritmus bude principiálně založen na rozdělení průřezu na dílčí lichoběžníky, počítání nultého, prvého a druhého momentu plochy těchto lichoběžníků včetně dílčích parciálních derivací podle všech proměnných a následném kompletování všech těchto dílčích výsledků do finálního výstupu. Na tomto algoritmu pak bude založena DLL knihovna pro optimalizační řešič na bázi redukovaných gradientů. Tento řešič bude použit pro optimalizování daných průřezových charakteristik podle předepsaných kritérií.

BibTex


@inproceedings{BUT123220,
 author="Jakub {Venclovský} and Petr {Štěpánek}",
 title="Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací",
 annote="Tento článek se soustředí na vytvoření algoritmu pro výpočet ohybové tuhosti libovolného polygonálního průřezu a to včetně prvních derivací této tuhosti podle všech vstupních proměnných. Mezi tyto proměnné se řadí i samotné souřadnice vrcholů průřezu. Algoritmus bude principiálně založen na rozdělení průřezu na dílčí lichoběžníky, počítání nultého, prvého a druhého momentu plochy těchto lichoběžníků včetně dílčích parciálních derivací podle všech proměnných a následném kompletování všech těchto dílčích výsledků do finálního výstupu. Na tomto algoritmu pak bude založena DLL knihovna pro optimalizační řešič na bázi redukovaných gradientů. Tento řešič bude použit pro optimalizování daných průřezových charakteristik podle předepsaných kritérií.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="22. BETONÁŘSKÉ DNY 2015 - Sborník ke konferenci",
 chapter="123220",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2015",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}