Publication detail

Oceňování movitého majetku

KLEDUS, R.

Original Title

Oceňování movitého majetku

Czech Title

Oceňování movitého majetku

Language

cs

Original Abstract

Studijní opora rozvíjí odborné kompetence studujících v oblasti oceňování, movitého majetku. Z hlediska obecných zásad pro oceňování majetku se v ní seznámíte s důležitými poznatky z oblasti cenového práva ČR, s kategorizací majetku ve vazbě na právní předpisy v ČR, souvisejícími právními pojmy, se základními principy tvorby ceny na trhu i s obecnými přístupy k oceňování majetku. Specificky se učební text zaměřuje na oceňování motorových vozidel a strojů. Toto druhé vydání zohledňuje změny, ke kterým došlo v souvislosti s některými novými zásadami, které do našeho právního řádu zavedl nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012Sb. ze dne ze dne 3. února 2012 účinný od 1. 1. 2014 a zohledňuje i změny některých dalších právních předpisů.

Czech abstract

Studijní opora rozvíjí odborné kompetence studujících v oblasti oceňování, movitého majetku. Z hlediska obecných zásad pro oceňování majetku se v ní seznámíte s důležitými poznatky z oblasti cenového práva ČR, s kategorizací majetku ve vazbě na právní předpisy v ČR, souvisejícími právními pojmy, se základními principy tvorby ceny na trhu i s obecnými přístupy k oceňování majetku. Specificky se učební text zaměřuje na oceňování motorových vozidel a strojů. Toto druhé vydání zohledňuje změny, ke kterým došlo v souvislosti s některými novými zásadami, které do našeho právního řádu zavedl nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012Sb. ze dne ze dne 3. února 2012 účinný od 1. 1. 2014 a zohledňuje i změny některých dalších právních předpisů.

Documents

BibTex


@misc{BUT123190,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Oceňování movitého majetku",
 annote="Studijní opora rozvíjí odborné kompetence studujících v oblasti oceňování, movitého majetku. Z hlediska obecných zásad pro oceňování majetku se v ní seznámíte s důležitými poznatky z oblasti cenového práva ČR, s kategorizací majetku ve vazbě na právní předpisy v ČR, souvisejícími právními pojmy, se základními principy tvorby ceny na trhu i s obecnými přístupy k oceňování majetku. Specificky se učební text zaměřuje na oceňování motorových vozidel a strojů. Toto druhé vydání zohledňuje změny, ke kterým došlo v souvislosti
s některými novými zásadami, které do našeho právního řádu zavedl nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012Sb. ze dne ze dne 3. února 2012 účinný od 1. 1. 2014 a zohledňuje i změny některých dalších právních předpisů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Oceňování movitého majetku",
 chapter="123190",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2014",
 month="september",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 type="textbook"
}