Publication detail

Používání pojmu cena a hodnota při oceňování majetku

KLEDUS, R.

Original Title

Používání pojmu cena a hodnota při oceňování majetku

Czech Title

Používání pojmu cena a hodnota při oceňování majetku

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá analýzou problému, který ČR vznikl v podmínkách po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace, která se odráží v určité pojmové neujasněnosti. S ní pak může souviset i problém správné interpretace výsledků oceňování. V této souvislosti se článek zabývá analýzou pojmů cena a hodnota, vytyčuje rozdíly v jejich chápání při oceňování dle mezinárodních standardů a v českém právu a hledá možné způsoby ujasnění v této oblasti.

Czech abstract

Článek se zabývá analýzou problému, který ČR vznikl v podmínkách po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace, která se odráží v určité pojmové neujasněnosti. S ní pak může souviset i problém správné interpretace výsledků oceňování. V této souvislosti se článek zabývá analýzou pojmů cena a hodnota, vytyčuje rozdíly v jejich chápání při oceňování dle mezinárodních standardů a v českém právu a hledá možné způsoby ujasnění v této oblasti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT122512,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Používání pojmu cena a hodnota při oceňování majetku",
 annote="Článek se zabývá analýzou problému, který ČR vznikl v podmínkách po roce 1989, kdy se ČR
začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru.
V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se
i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní
předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká
nestandardní situace, která se odráží v určité pojmové neujasněnosti. S ní pak může souviset i
problém správné interpretace výsledků oceňování. V této souvislosti se článek zabývá
analýzou pojmů cena a hodnota, vytyčuje rozdíly v jejich chápání při oceňování dle
mezinárodních standardů a v českém právu a hledá možné způsoby ujasnění v této oblasti.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015",
 chapter="122512",
 edition="Leden 2015",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2015",
 month="january",
 pages="386--396",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 type="conference paper"
}