Publication detail

Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru

Original Title

Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru

Czech Title

Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru

Language

cs

Original Abstract

Předmětem je vhodné usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacích uzávěrů pomocí usměrňovacích komor.

Czech abstract

Předmětem je vhodné usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacích uzávěrů pomocí usměrňovacích komor.

Documents

BibTex


@techreport{BUT121560,
 author="Jan {Šulc} and Adam {Nehudek}",
 title="Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru",
 annote="Předmětem je vhodné usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacích uzávěrů pomocí usměrňovacích komor.",
 address="LVV ÚVST FAST VUT v Brně",
 chapter="121560",
 howpublished="print",
 institution="LVV ÚVST FAST VUT v Brně",
 year="2015",
 month="december",
 pages="1--72",
 publisher="LVV ÚVST FAST VUT v Brně",
 type="report"
}