Publication detail

VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV

Original Title

VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV

Czech Title

VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV

Language

cs

Original Abstract

Předložený příspěvek pojednává o využití kosimulace při návrhu řízení mechatronických soustav. Popsaná metoda je demonstrovaná na příkladu návrhu řízení dvojice stejnosměrných motorů pohánějících palivové čerpadlo malého proudového motoru. Po drobné modifikaci simulačních modelů je možno prezentovanou metodu aplikovat i pro další mechanické soustavy, například o řízení lineární osy s kuličkovým šroubem, apod. Samotná kosimulační metoda využívá propojení prostředí MATLAB/Simulink s prostředím MSC Adams. Konkrétně je popsán návrh řízení malého palivového čerpadla dvoustupňovým regulátorem s rychlostním a podřízeným proudovo-momentovým řízením. Navržené řídicí algoritmy budou posléze testovány na zjednodušeném stendu ve vývojovém prostředí LabVIEW.

Czech abstract

Předložený příspěvek pojednává o využití kosimulace při návrhu řízení mechatronických soustav. Popsaná metoda je demonstrovaná na příkladu návrhu řízení dvojice stejnosměrných motorů pohánějících palivové čerpadlo malého proudového motoru. Po drobné modifikaci simulačních modelů je možno prezentovanou metodu aplikovat i pro další mechanické soustavy, například o řízení lineární osy s kuličkovým šroubem, apod. Samotná kosimulační metoda využívá propojení prostředí MATLAB/Simulink s prostředím MSC Adams. Konkrétně je popsán návrh řízení malého palivového čerpadla dvoustupňovým regulátorem s rychlostním a podřízeným proudovo-momentovým řízením. Navržené řídicí algoritmy budou posléze testovány na zjednodušeném stendu ve vývojovém prostředí LabVIEW.

BibTex


@inproceedings{BUT120600,
 author="Ondřej {Andrš} and Jiří {Kovář} and Jan {Vetiška} and Vladislav {Singule}",
 title="VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV",
 annote="Předložený příspěvek pojednává o využití kosimulace při návrhu řízení mechatronických soustav. Popsaná metoda je demonstrovaná na příkladu návrhu řízení dvojice stejnosměrných motorů pohánějících palivové čerpadlo malého proudového motoru. Po drobné modifikaci simulačních modelů je možno prezentovanou metodu aplikovat i pro další mechanické soustavy, například o řízení lineární osy s kuličkovým šroubem, apod. Samotná kosimulační metoda využívá propojení prostředí MATLAB/Simulink s prostředím MSC Adams. Konkrétně je popsán návrh řízení malého palivového čerpadla dvoustupňovým regulátorem s rychlostním a podřízeným proudovo-momentovým řízením. Navržené řídicí algoritmy budou posléze testovány na zjednodušeném stendu ve vývojovém prostředí LabVIEW.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta",
 booktitle="Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015",
 chapter="120600",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta",
 year="2015",
 month="september",
 pages="7--12",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta",
 type="conference paper"
}