Publication detail

Model based design of mechatronic systems

ANDRŠ, O. KOVÁŘ, J. VETIŠKA, J. SINGULE, V.

Original Title

VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV

Czech Title

VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV

English Title

Model based design of mechatronic systems

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Předložený příspěvek pojednává o využití kosimulace při návrhu řízení mechatronických soustav. Popsaná metoda je demonstrovaná na příkladu návrhu řízení dvojice stejnosměrných motorů pohánějících palivové čerpadlo malého proudového motoru. Po drobné modifikaci simulačních modelů je možno prezentovanou metodu aplikovat i pro další mechanické soustavy, například o řízení lineární osy s kuličkovým šroubem, apod. Samotná kosimulační metoda využívá propojení prostředí MATLAB/Simulink s prostředím MSC Adams. Konkrétně je popsán návrh řízení malého palivového čerpadla dvoustupňovým regulátorem s rychlostním a podřízeným proudovo-momentovým řízením. Navržené řídicí algoritmy budou posléze testovány na zjednodušeném stendu ve vývojovém prostředí LabVIEW.

Czech abstract

Předložený příspěvek pojednává o využití kosimulace při návrhu řízení mechatronických soustav. Popsaná metoda je demonstrovaná na příkladu návrhu řízení dvojice stejnosměrných motorů pohánějících palivové čerpadlo malého proudového motoru. Po drobné modifikaci simulačních modelů je možno prezentovanou metodu aplikovat i pro další mechanické soustavy, například o řízení lineární osy s kuličkovým šroubem, apod. Samotná kosimulační metoda využívá propojení prostředí MATLAB/Simulink s prostředím MSC Adams. Konkrétně je popsán návrh řízení malého palivového čerpadla dvoustupňovým regulátorem s rychlostním a podřízeným proudovo-momentovým řízením. Navržené řídicí algoritmy budou posléze testovány na zjednodušeném stendu ve vývojovém prostředí LabVIEW.

English abstract

The present paper discusses the use of simulation in the design of mechatronic control systems. Specifically, it describes the design of driving small fuel pump two-stage regulator with speed and subordinate current-torque control. The proposed control algorithms are then tested in a simplified test stand with LabVIEW.

Keywords

co-simulation modeling, model-based design, control of DC motors

RIV year

2015

Released

09.09.2015

Publisher

Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta

Location

Tatranská Štrba

ISBN

978-80-554-1089-0

Book

Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015

Edition

1

Edition number

1

Pages from

7

Pages to

12

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT120600,
 author="Ondřej {Andrš} and Jiří {Kovář} and Jan {Vetiška} and Vladislav {Singule}",
 title="VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV",
 annote="Předložený příspěvek pojednává o využití kosimulace při návrhu řízení mechatronických soustav. Popsaná metoda je demonstrovaná na příkladu návrhu řízení dvojice stejnosměrných motorů pohánějících palivové čerpadlo malého proudového motoru. Po drobné modifikaci simulačních modelů je možno prezentovanou metodu aplikovat i pro další mechanické soustavy, například o řízení lineární osy s kuličkovým šroubem, apod. Samotná kosimulační metoda využívá propojení prostředí MATLAB/Simulink s prostředím MSC Adams. Konkrétně je popsán návrh řízení malého palivového čerpadla dvoustupňovým regulátorem s rychlostním a podřízeným proudovo-momentovým řízením. Navržené řídicí algoritmy budou posléze testovány na zjednodušeném stendu ve vývojovém prostředí LabVIEW.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta",
 booktitle="Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015",
 chapter="120600",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta",
 year="2015",
 month="september",
 pages="7--12",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta",
 type="conference paper"
}