Publication detail

Ochrana informací šifrováním pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

ZEMAN, V. MARTINÁSEK, Z.

Original Title

Ochrana informací šifrováním pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Czech Title

Ochrana informací šifrováním pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Language

cs

Original Abstract

Učební text popisuje zajištění důvěrnosti přenášených dat šifrováním.Popis nových metod kryptoanalýz cílených na algoritmu AES je hlavním obsahem tohoto učebního textu.

Czech abstract

Učební text popisuje zajištění důvěrnosti přenášených dat šifrováním.Popis nových metod kryptoanalýz cílených na algoritmu AES je hlavním obsahem tohoto učebního textu.

Documents

BibTex


@misc{BUT120455,
 author="Václav {Zeman} and Zdeněk {Martinásek}",
 title="Ochrana informací šifrováním pro integrovanou
výuku VUT a VŠB-TUO",
 annote="Učební text popisuje zajištění důvěrnosti přenášených dat šifrováním.Popis nových metod
kryptoanalýz cílených na algoritmu AES je hlavním obsahem tohoto učebního textu.",
 address="UTKO, FEKT, VUT v Brně",
 chapter="120455",
 howpublished="online",
 institution="UTKO, FEKT, VUT v Brně",
 year="2015",
 month="january",
 publisher="UTKO, FEKT, VUT v Brně",
 type="course reader"
}