Publication detail

Porovnání metody Stochastic Noise Generation and Radiation s Large Eddy Simulation pro výpočet aeroakustických zdrojových členů

Original Title

Porovnání metody Stochastic Noise Generation and Radiation s Large Eddy Simulation pro výpočet aeroakustických zdrojových členů

Czech Title

Porovnání metody Stochastic Noise Generation and Radiation s Large Eddy Simulation pro výpočet aeroakustických zdrojových členů

Language

cs

Original Abstract

Model Stochastic Noise Generation and Radiation (SNGR) patří do kategorie hybridních, nebo též dvoukrokových, metod výpočetní aeroakustiky, kde první krok spočívá ve výpočtu aeroakustických zdrojových členů (např. fluktuační složky rychlosti), druhý krok v řešení šíření akustických rozruchů. Zdrojové členy je možné získat přímo pomocí metod Direct Numerical Simulation (DNS) a nebo Large Eddy Simulation (LES), jejich nevýhodou je obrovská výpočetní náročnost. Výrazně méně výpočetně náročnou alternativou může být použití méně náročné simulace pomocí reynoldsovsky středovaných Navierových-Stokesových rovnic (RANS), na kterou navazuje model SNGR, který k rekonstrukci fluktuačních veličin využívá stochastický přístup založený na syntéze pole turbulentní složky rychlosti pomocí konečné sumy diskrétních Fourierových módů. Jako testovací případ byla zvolena konfigurace obdélníkového kanálu se symetrickou přepážkou při nízkém Reynoldsově čísle, na kterém byla zkoumána schopnost stochastické metody SNGR reprodukovat turbulentní rychlostní pole v porovnání s metodou LES. Jako porovnávací veličina byl zvolen Reynoldsův tenzor napětí. Rovněž je pojednáno o úsporách výpočetního času metody SNGR oproti LES metodě.

Czech abstract

Model Stochastic Noise Generation and Radiation (SNGR) patří do kategorie hybridních, nebo též dvoukrokových, metod výpočetní aeroakustiky, kde první krok spočívá ve výpočtu aeroakustických zdrojových členů (např. fluktuační složky rychlosti), druhý krok v řešení šíření akustických rozruchů. Zdrojové členy je možné získat přímo pomocí metod Direct Numerical Simulation (DNS) a nebo Large Eddy Simulation (LES), jejich nevýhodou je obrovská výpočetní náročnost. Výrazně méně výpočetně náročnou alternativou může být použití méně náročné simulace pomocí reynoldsovsky středovaných Navierových-Stokesových rovnic (RANS), na kterou navazuje model SNGR, který k rekonstrukci fluktuačních veličin využívá stochastický přístup založený na syntéze pole turbulentní složky rychlosti pomocí konečné sumy diskrétních Fourierových módů. Jako testovací případ byla zvolena konfigurace obdélníkového kanálu se symetrickou přepážkou při nízkém Reynoldsově čísle, na kterém byla zkoumána schopnost stochastické metody SNGR reprodukovat turbulentní rychlostní pole v porovnání s metodou LES. Jako porovnávací veličina byl zvolen Reynoldsův tenzor napětí. Rovněž je pojednáno o úsporách výpočetního času metody SNGR oproti LES metodě.

BibTex


@inproceedings{BUT120128,
 author="Pavel {Niedoba} and Tomáš {Talanda} and Miroslav {Jícha}",
 title="Porovnání metody Stochastic Noise Generation and Radiation s Large Eddy Simulation pro výpočet aeroakustických zdrojových členů",
 annote="Model Stochastic Noise Generation and Radiation (SNGR) patří do kategorie hybridních, nebo též dvoukrokových, metod výpočetní aeroakustiky, kde první krok spočívá ve výpočtu aeroakustických zdrojových členů (např. fluktuační složky rychlosti), druhý krok v řešení šíření akustických rozruchů. Zdrojové členy je možné získat přímo pomocí metod Direct Numerical Simulation (DNS) a nebo Large Eddy Simulation (LES), jejich nevýhodou je obrovská výpočetní náročnost. Výrazně méně výpočetně náročnou alternativou může být použití méně náročné simulace pomocí reynoldsovsky středovaných Navierových-Stokesových rovnic (RANS), na kterou navazuje model SNGR, který k rekonstrukci fluktuačních veličin využívá stochastický přístup založený na syntéze pole turbulentní složky rychlosti pomocí konečné sumy diskrétních Fourierových módů. Jako testovací případ byla zvolena konfigurace obdélníkového kanálu se symetrickou přepážkou při nízkém Reynoldsově čísle, na kterém byla zkoumána schopnost stochastické metody SNGR reprodukovat turbulentní rychlostní pole v porovnání s metodou LES. Jako porovnávací veličina byl zvolen Reynoldsův tenzor napětí. Rovněž je pojednáno o úsporách výpočetního času metody SNGR oproti LES
metodě.",
 address="Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP",
 booktitle="34. setkání kateder Mechaniky tekutin a termomechaniky : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Litoměřice 23.-25.6. 2015, Česká republika",
 chapter="120128",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP",
 year="2015",
 month="june",
 pages="1--5",
 publisher="Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP",
 type="conference paper"
}