Publication detail

Od kvaziautomatů k multiautomatům jakožto součást motivace tvůrčích aktivit v matematické výchově.

CHVALINA, J. NOVOTNÁ, J.

Original Title

Od kvaziautomatů k multiautomatům jakožto součást motivace tvůrčích aktivit v matematické výchově.

Czech Title

Od kvaziautomatů k multiautomatům jakožto součást motivace tvůrčích aktivit v matematické výchově.

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci obsahu a forem výuky matematiky na vysokých školách. V rámci motivačních faktorů podporujících matematickou výchovu se nabízí použití klasických struktur jako automaty, sekvenční stroje a navazující moderní struktury jako multiautomaty, pro popis vývojových sekvenčních časových systémů. Užitím těchto struktur lze prezentovat elementární funkce včetně kvadratické a popsar vlastnosti funkcí z jistého nadhledu. Připomeňme, že kvadratická funkční závislost je hluboce zakomponována do podstaty našeho světa a poskytuje velmi přirozené prostředky pro vyjádření jistých zákonů púřírody jako je gravitace a volný pád, vrh vzhůru, popis energie pohybujícího se tělesa, Coulombův zákon, dobře známá Einsteinova formule spojující hmotu a energii, Pythagorova věta a další jevové souvislosti.

Czech abstract

Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci obsahu a forem výuky matematiky na vysokých školách. V rámci motivačních faktorů podporujících matematickou výchovu se nabízí použití klasických struktur jako automaty, sekvenční stroje a navazující moderní struktury jako multiautomaty, pro popis vývojových sekvenčních časových systémů. Užitím těchto struktur lze prezentovat elementární funkce včetně kvadratické a popsar vlastnosti funkcí z jistého nadhledu. Připomeňme, že kvadratická funkční závislost je hluboce zakomponována do podstaty našeho světa a poskytuje velmi přirozené prostředky pro vyjádření jistých zákonů púřírody jako je gravitace a volný pád, vrh vzhůru, popis energie pohybujícího se tělesa, Coulombův zákon, dobře známá Einsteinova formule spojující hmotu a energii, Pythagorova věta a další jevové souvislosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT119957,
 author="Jan {Chvalina} and Jiřina {Novotná}",
 title="Od kvaziautomatů k multiautomatům jakožto součást motivace tvůrčích aktivit v matematické výchově.",
 annote="Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci obsahu a forem výuky matematiky na vysokých školách. V rámci motivačních faktorů podporujících matematickou výchovu se nabízí použití klasických struktur jako automaty, sekvenční stroje a navazující moderní struktury jako multiautomaty, pro popis vývojových sekvenčních časových systémů. Užitím těchto struktur lze prezentovat elementární funkce včetně kvadratické a popsar vlastnosti funkcí z jistého nadhledu. Připomeňme, že kvadratická funkční závislost je hluboce zakomponována do podstaty našeho světa a poskytuje velmi přirozené prostředky pro vyjádření jistých zákonů púřírody jako je gravitace a volný pád, vrh vzhůru, popis energie pohybujícího se tělesa, Coulombův zákon, dobře známá Einsteinova formule spojující hmotu a energii, Pythagorova věta a další jevové souvislosti.",
 address="Muni Press, Masarykova univerzita Brno",
 booktitle="Motivace v matematice a přírodních vědách",
 chapter="119957",
 howpublished="print",
 institution="Muni Press, Masarykova univerzita Brno",
 year="2015",
 month="october",
 pages="47--55",
 publisher="Muni Press, Masarykova univerzita Brno",
 type="conference paper"
}