Publication detail

Methods for measuring human behavior affecting human factor

JIRGL, M. JALOVECKÝ, R. BOŘIL, J

Original Title

Metody měření lidského chování ovlivňující lidský činitel

Czech Title

Metody měření lidského chování ovlivňující lidský činitel

English Title

Methods for measuring human behavior affecting human factor

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Výcvik pilotů je v současné době velmi nákladnou činností. Výcvikové zařízení se snaží tyto náklady snížit, aniž by ale utrpěla podstata výcviku a především pak i bezpečnost letu nových pilotů. Článek ukazuje na jednu z možných cest, jak provádět v průběhu výcviku speciální testování, které by s pomocí matematického aparátu a statistického zpracování získaných údajů, ukázali na možné změny ve výcviku. Toto speciální testování přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na prováděný výcvik.

Czech abstract

Výcvik pilotů je v současné době velmi nákladnou činností. Výcvikové zařízení se snaží tyto náklady snížit, aniž by ale utrpěla podstata výcviku a především pak i bezpečnost letu nových pilotů. Článek ukazuje na jednu z možných cest, jak provádět v průběhu výcviku speciální testování, které by s pomocí matematického aparátu a statistického zpracování získaných údajů, ukázali na možné změny ve výcviku. Toto speciální testování přitom nepředstavuje zvýšení nákladů na prováděný výcvik.

English abstract

Pilot training is currently very expensive activity. Training facility trying these reduce costs without suffering but the essence of the training and especially the safety of the flight and the new pilots. The article shows one of the possible ways to perform during training special testing that using mathematical tools and statistical processing of acquired data showed on possible changes in training. This does not constitute a special testing increased costs of training undertaken.

Keywords

Pilot behavioral model, parameter identification, MATLAB®

RIV year

2015

Released

18.09.2015

Publisher

LET'S FLY s.r.o.

Location

Mezinárodní letiště Ostrava, 742 51 Mošnov 403

ISBN

978-80-260-8337-5

Book

Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů

Edition

1

Edition number

1

Pages from

12

Pages to

24

Pages count

13

BibTex


@inproceedings{BUT119954,
 author="Miroslav {Jirgl} and Rudolf {Jalovecký}",
 title="Metody měření lidského chování ovlivňující lidský činitel",
 annote="Výcvik pilotů je v současné době velmi nákladnou činností. Výcvikové zařízení se snaží tyto
náklady snížit, aniž by ale utrpěla podstata výcviku a především pak i bezpečnost letu nových
pilotů. Článek ukazuje na jednu z možných cest, jak provádět v průběhu výcviku speciální
testování, které by s pomocí matematického aparátu a statistického zpracování získaných
údajů, ukázali na možné změny ve výcviku. Toto speciální testování přitom nepředstavuje
zvýšení nákladů na prováděný výcvik.",
 address="LET'S FLY s.r.o.",
 booktitle="Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů",
 chapter="119954",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="LET'S FLY s.r.o.",
 year="2015",
 month="september",
 pages="12--24",
 publisher="LET'S FLY s.r.o.",
 type="conference paper"
}