Publication detail

Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů

BALÁZS, I. MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M. BELICA, A. OLY, R. MISIEK, T.

Original Title

Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů

Czech Title

Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů

Language

cs

Original Abstract

Za studena tvarované nosníky tenkostěnného průřezu tvaru se ve stavebnictví používají jako vaznice nebo paždíky. Na těchto nosnících mohou být uloženy plošné prvky opláštění, např. sendvičové izolační panely, které pro nosník tvoří příčnou vazbu a brání jeho přetvoření. Připojení plošných prvků o určité tuhosti tak může přispět ke zvýšení jeho vzpěrné odolnosti a tím ho stabilizovat. Se smykovou tuhostí sendvičového panelu může být při návrhu nosníku uvažováno jak při zatížení tlakem, tak sáním (např. vítr) působícím na povrch panelu. To platí jak pro válcované, tak pro za studena tvarované prvky. Rotační tuhost může být standardně uvažována pouze pro zatížení tlakem na povrch sendvičových panelů. Zatížení sáním způsobuje redukci kontaktní plochy mezi nosníkem a panelem v úsecích mezi spojovacími prostředky. V důsledku toho může dojít k volnému natočení nosníku mezi spojovacími prostředky, případně i po celé jeho délce. Určité, experimentálně určené hodnoty rotační tuhosti mohou být uvažovány pouze v případě za studena tvarovaných nosníků. Vzhledem k nedostatku potřebných údajů v dostupných zdrojích je v této oblasti třeba dalšího výzkumu. Příspěvek přibližuje program experimentálního ověření rotačního podepření za studena tvarovaných nosníků sendvičovými panely, který byl realizován ve zkušebně nosných konstrukcí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Czech abstract

Za studena tvarované nosníky tenkostěnného průřezu tvaru se ve stavebnictví používají jako vaznice nebo paždíky. Na těchto nosnících mohou být uloženy plošné prvky opláštění, např. sendvičové izolační panely, které pro nosník tvoří příčnou vazbu a brání jeho přetvoření. Připojení plošných prvků o určité tuhosti tak může přispět ke zvýšení jeho vzpěrné odolnosti a tím ho stabilizovat. Se smykovou tuhostí sendvičového panelu může být při návrhu nosníku uvažováno jak při zatížení tlakem, tak sáním (např. vítr) působícím na povrch panelu. To platí jak pro válcované, tak pro za studena tvarované prvky. Rotační tuhost může být standardně uvažována pouze pro zatížení tlakem na povrch sendvičových panelů. Zatížení sáním způsobuje redukci kontaktní plochy mezi nosníkem a panelem v úsecích mezi spojovacími prostředky. V důsledku toho může dojít k volnému natočení nosníku mezi spojovacími prostředky, případně i po celé jeho délce. Určité, experimentálně určené hodnoty rotační tuhosti mohou být uvažovány pouze v případě za studena tvarovaných nosníků. Vzhledem k nedostatku potřebných údajů v dostupných zdrojích je v této oblasti třeba dalšího výzkumu. Příspěvek přibližuje program experimentálního ověření rotačního podepření za studena tvarovaných nosníků sendvičovými panely, který byl realizován ve zkušebně nosných konstrukcí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT118975,
 author="Ivan {Balázs} and Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová} and Andrej {Belica} and René {Oly} and Thomas {Misiek}",
 title="Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů",
 annote="Za studena tvarované nosníky tenkostěnného průřezu tvaru se ve stavebnictví používají jako vaznice nebo paždíky. Na těchto nosnících mohou být uloženy plošné prvky opláštění, např. sendvičové izolační panely, které pro nosník tvoří příčnou vazbu a brání jeho přetvoření. Připojení plošných prvků o určité tuhosti tak může přispět ke zvýšení jeho vzpěrné odolnosti a tím ho stabilizovat. Se smykovou tuhostí sendvičového panelu může být při návrhu nosníku uvažováno jak při zatížení tlakem, tak sáním (např. vítr) působícím na povrch panelu. To platí jak pro válcované, tak pro za studena tvarované prvky. Rotační tuhost může být standardně uvažována pouze pro zatížení tlakem na povrch sendvičových panelů. Zatížení sáním způsobuje redukci kontaktní plochy mezi nosníkem a panelem v úsecích mezi spojovacími prostředky. V důsledku toho může dojít k volnému natočení nosníku mezi spojovacími prostředky, případně i po celé jeho délce. Určité, experimentálně určené hodnoty rotační tuhosti mohou být uvažovány pouze v případě za studena tvarovaných nosníků. Vzhledem k nedostatku potřebných údajů v dostupných zdrojích je v této oblasti třeba dalšího výzkumu.
Příspěvek přibližuje program experimentálního ověření rotačního podepření za studena tvarovaných nosníků sendvičovými panely, který byl realizován ve zkušebně nosných konstrukcí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.",
 address="Česká společnost pro ocelové konstrukce",
 booktitle="53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015",
 chapter="118975",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost pro ocelové konstrukce",
 year="2015",
 month="december",
 pages="3--5",
 publisher="Česká společnost pro ocelové konstrukce",
 type="conference paper"
}