Publication detail

Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru

Original Title

Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru

Czech Title

Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru

Language

cs

Original Abstract

Jednou z nejčastěji používaných metod pro zjišťování zbytkových napětí je polodestruktivní metoda vrtání otvoru (hole-drilling). Vyvrtáním (slepého nebo průchozího) otvoru dochází k přerozdělení zbytkových napětí v oblasti kolem otvoru. Uvolněné deformace pak jsou snímány tenzometrickou růžicí, tvořenou obvykle třemi odporovými mřížkami. Pomocí kalibračních konstant stanovených metodou konečných prvků lze potom určit velikosti hlavních zbytkových napětí a odpovídající hlavní směry. Nutnou podmínkou je existence elastického stavu napjatosti ve vyšetřované oblasti.

Czech abstract

Jednou z nejčastěji používaných metod pro zjišťování zbytkových napětí je polodestruktivní metoda vrtání otvoru (hole-drilling). Vyvrtáním (slepého nebo průchozího) otvoru dochází k přerozdělení zbytkových napětí v oblasti kolem otvoru. Uvolněné deformace pak jsou snímány tenzometrickou růžicí, tvořenou obvykle třemi odporovými mřížkami. Pomocí kalibračních konstant stanovených metodou konečných prvků lze potom určit velikosti hlavních zbytkových napětí a odpovídající hlavní směry. Nutnou podmínkou je existence elastického stavu napjatosti ve vyšetřované oblasti.

BibTex


@inproceedings{BUT118836,
  author="Tomáš {Návrat} and Miloš {Vlk} and Michal {Peč} and Lubomír {Houfek} and Jindřich {Petruška}",
  title="Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru",
  annote="Jednou z nejčastěji používaných metod pro zjišťování zbytkových napětí je polodestruktivní metoda vrtání otvoru (hole-drilling). Vyvrtáním (slepého nebo průchozího) otvoru dochází k přerozdělení zbytkových napětí v oblasti kolem otvoru. Uvolněné deformace pak jsou snímány tenzometrickou růžicí, tvořenou obvykle třemi odporovými mřížkami. Pomocí kalibračních konstant stanovených metodou konečných prvků lze potom určit velikosti hlavních zbytkových napětí a odpovídající hlavní směry. Nutnou podmínkou je existence elastického stavu napjatosti ve vyšetřované oblasti.",
  booktitle="Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků",
  chapter="118836",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="november",
  pages="47--48",
  type="conference paper"
}