Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. SOJKA, V.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)

Czech Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje jednotlivé metody zamezení dvojího zdanění a poukazuje na dikci užitou v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Způsob užití daných metod je prezentován s využitím modelových příkladů.

Czech abstract

Článek popisuje jednotlivé metody zamezení dvojího zdanění a poukazuje na dikci užitou v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Způsob užití daných metod je prezentován s využitím modelových příkladů.

Documents

BibTex


@article{BUT118517,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Vlastimil {Sojka}",
 title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)",
 annote="Článek popisuje jednotlivé metody zamezení dvojího zdanění a poukazuje na dikci užitou v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Způsob užití daných metod je prezentován s využitím modelových příkladů.",
 address="Wolters Kluwer, a. s.",
 chapter="118517",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer, a. s.",
 number="5",
 volume="XX",
 year="2015",
 month="february",
 pages="8--13",
 publisher="Wolters Kluwer, a. s.",
 type="journal article - other"
}