Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. SOJKA, V.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací

Czech Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek seznamuje čtenáře s obecnými východisky zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR - jmenovitě specifikací kritérií daňového rezidenství dle zákona o daních z příjmů a kritérií dle smluv o zamezení dvojího zdanění.

Czech abstract

Příspěvek seznamuje čtenáře s obecnými východisky zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR - jmenovitě specifikací kritérií daňového rezidenství dle zákona o daních z příjmů a kritérií dle smluv o zamezení dvojího zdanění.

Documents

BibTex


@article{BUT118509,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Vlastimil {Sojka}",
 title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací",
 annote="Příspěvek seznamuje čtenáře s obecnými východisky zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR - jmenovitě specifikací kritérií daňového rezidenství dle zákona o daních z příjmů a kritérií dle smluv o zamezení dvojího zdanění.",
 address="Wolters Kluwer",
 chapter="118509",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer",
 number="3",
 volume="XX",
 year="2015",
 month="february",
 pages="13--20",
 publisher="Wolters Kluwer",
 type="journal article - other"
}