Publication detail

Studie poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy SPOLCHEMIE pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky

DRÁPELA, J. KOPIČKA, M.

Original Title

Studie poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy SPOLCHEMIE pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky

Czech Title

Studie poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy SPOLCHEMIE pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky

Language

cs

Original Abstract

Model membránové elektrolýzy s řízenými usměrňovači v 12p zapojení s připojením do sítě 110 kV. Simulace vybraných provozních stavů pro stanovení parametrů v systému napájení. Návrh a verifikace funkce filtračně-kompenzačního zařízení

Czech abstract

Model membránové elektrolýzy s řízenými usměrňovači v 12p zapojení s připojením do sítě 110 kV. Simulace vybraných provozních stavů pro stanovení parametrů v systému napájení. Návrh a verifikace funkce filtračně-kompenzačního zařízení

Documents

BibTex


@misc{BUT118504,
 author="Jiří {Drápela} and Marek {Kopička}",
 title="Studie poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy SPOLCHEMIE pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky",
 annote="Model membránové elektrolýzy s řízenými usměrňovači v 12p zapojení s připojením do sítě 110 kV. Simulace vybraných provozních stavů pro stanovení parametrů v systému napájení. Návrh a verifikace funkce filtračně-kompenzačního zařízení",
 address="VUT v Brně",
 chapter="118504",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2015",
 month="july",
 pages="1--39",
 publisher="VUT v Brně"
}