Publication detail

Knihovna prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD

HROUDA, J. KYSNAR, F. KOPIČKA, M. DRÁPELA, J.

Original Title

Knihovna prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD

Czech Title

Knihovna prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek čtenáře seznamuje s vytvořenou knihovnou prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD, která vznikla v rámci projektu č. TA03020523 podporovaného TA ČR ve spolupráci EGC EnerGoConsult ČB s.r.o. a Vysokého učení technického v Brně. V příspěvku je diskutován význam posuzování dynamických vlastností OZE z pohledu DS s návazností na software PSCAD s následným přechodem k popisu nejvýznamnějších vytvořených modelů, včetně grafického zobrazení vybraných dynamických simulací.

Czech abstract

Příspěvek čtenáře seznamuje s vytvořenou knihovnou prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD, která vznikla v rámci projektu č. TA03020523 podporovaného TA ČR ve spolupráci EGC EnerGoConsult ČB s.r.o. a Vysokého učení technického v Brně. V příspěvku je diskutován význam posuzování dynamických vlastností OZE z pohledu DS s návazností na software PSCAD s následným přechodem k popisu nejvýznamnějších vytvořených modelů, včetně grafického zobrazení vybraných dynamických simulací.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT118317,
 author="Marek {Kopička} and Josef {Hrouda} and František {Kysnar} and Jiří {Drápela}",
 title="Knihovna prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD",
 annote="Příspěvek čtenáře seznamuje s vytvořenou knihovnou prvků sítě pro modelování dynamických vlastností OZE v DS v softwaru PSCAD, která vznikla v rámci projektu č. TA03020523 podporovaného TA ČR ve spolupráci EGC EnerGoConsult ČB s.r.o. a Vysokého učení technického v Brně. V příspěvku je diskutován význam posuzování dynamických vlastností OZE z pohledu DS s návazností na software PSCAD s následným přechodem k popisu nejvýznamnějších vytvořených modelů, včetně grafického zobrazení vybraných dynamických simulací.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2015",
 chapter="118317",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2015",
 month="november",
 pages="1--18",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}