Publication detail

Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně

HORÁČEK, M. MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně

Czech Title

Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá analýzou skutečného působení a návrhem tenkostěnných za studena tvářených ocelových Sigma nosníků s otvory ve stěně s ohledem na ztrátu příčné a torzní stability při ohybu. Sigma nosníky jsou používány v regálových systémech a vestavěných podlažích jako stropní nosníky. V rámci komplexního zkušebního programu bylo prvně verifikováno skutečné chování Sigma nosníků při prostém a vázaném kroucení, z něhož byly odvozeny torzní charakteristiky (moment tuhosti v prostém kroucení a výsečový moment setrvačnosti) prutu oslabeného otvory ve stěně. Následně byla provedena série testů zaměřená na ověření působení nosníků se zřetelem na ztrátu stability při klopení. Výsledky experimentů jsou konfrontovány s výsledky návrhových procedur uvedených v platných evropských normách.

Czech abstract

Tento článek se zabývá analýzou skutečného působení a návrhem tenkostěnných za studena tvářených ocelových Sigma nosníků s otvory ve stěně s ohledem na ztrátu příčné a torzní stability při ohybu. Sigma nosníky jsou používány v regálových systémech a vestavěných podlažích jako stropní nosníky. V rámci komplexního zkušebního programu bylo prvně verifikováno skutečné chování Sigma nosníků při prostém a vázaném kroucení, z něhož byly odvozeny torzní charakteristiky (moment tuhosti v prostém kroucení a výsečový moment setrvačnosti) prutu oslabeného otvory ve stěně. Následně byla provedena série testů zaměřená na ověření působení nosníků se zřetelem na ztrátu stability při klopení. Výsledky experimentů jsou konfrontovány s výsledky návrhových procedur uvedených v platných evropských normách.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT117986,
 author="Martin {Horáček} and Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová}",
 title="Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně",
 annote="Tento článek se zabývá analýzou skutečného působení a návrhem tenkostěnných za studena tvářených ocelových Sigma nosníků s otvory ve stěně s ohledem na ztrátu příčné a torzní stability při ohybu. Sigma nosníky jsou používány v regálových systémech a vestavěných podlažích jako stropní nosníky. V rámci komplexního zkušebního programu bylo prvně verifikováno skutečné chování Sigma nosníků při prostém a vázaném kroucení, z něhož byly odvozeny torzní charakteristiky (moment tuhosti v prostém kroucení a výsečový moment setrvačnosti) prutu oslabeného otvory ve stěně. Následně byla provedena série testů zaměřená na ověření působení nosníků se zřetelem na ztrátu stability při klopení. Výsledky experimentů jsou konfrontovány s výsledky návrhových procedur uvedených v platných evropských normách.",
 address="Miroslav Gibala, KNM",
 booktitle="Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí",
 chapter="117986",
 howpublished="print",
 institution="Miroslav Gibala, KNM",
 year="2015",
 month="october",
 pages="133--138",
 publisher="Miroslav Gibala, KNM",
 type="conference paper"
}