Publication detail

Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza

PEŠEK, O. MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza

Czech Title

Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku je popsána experimentální analýza vzpěrné odolnosti skleněných prutů obdélníkového průřezu (celkem 15 zkušebních těles různých typů). Bylo provedeno vyhodnocení kritických sil a ekvivalentních geometrických imperfekcí použitím Southwellovy metody a statistické vyhodnocení únosností podle EN 1990 a srovnání výsledků s normovým výpočtem únosnosti s využitím křivky vzpěrné pevnosti.

Czech abstract

V tomto článku je popsána experimentální analýza vzpěrné odolnosti skleněných prutů obdélníkového průřezu (celkem 15 zkušebních těles různých typů). Bylo provedeno vyhodnocení kritických sil a ekvivalentních geometrických imperfekcí použitím Southwellovy metody a statistické vyhodnocení únosností podle EN 1990 a srovnání výsledků s normovým výpočtem únosnosti s využitím křivky vzpěrné pevnosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT117897,
 author="Ondřej {Pešek} and Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová}",
 title="Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza",
 annote="V tomto článku je popsána experimentální analýza vzpěrné odolnosti skleněných prutů obdélníkového průřezu (celkem 15 zkušebních těles různých typů). Bylo provedeno vyhodnocení kritických sil a ekvivalentních geometrických imperfekcí použitím Southwellovy metody a statistické vyhodnocení únosností podle EN 1990 a srovnání výsledků s normovým výpočtem únosnosti s využitím křivky vzpěrné pevnosti.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině",
 booktitle="Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja",
 chapter="117897",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině",
 year="2015",
 month="october",
 pages="229--234",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině",
 type="conference paper"
}