Publication detail

Model plně fotonického optického přijímače

Original Title

Model plně fotonického optického přijímače

Czech Title

Model plně fotonického optického přijímače

Language

cs

Original Abstract

Na pracovišti VUT v Brně je již 23 let zkoumáno nasazení laseru v optické bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laseru. Laser je schopen generovat prostorově i časově koherentní světelné záření. Důsledkem je vysoká koncentrace optického výkonu ve svazcích o divergenci v řádech μrad a vysoká přenosová rychlost, až Tb/s. Výhody OBK jsou dnes již dobře známé a jako nevýhoda OBK se často zmiňuje velká závislost na stavu počasí.

Czech abstract

Na pracovišti VUT v Brně je již 23 let zkoumáno nasazení laseru v optické bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laseru. Laser je schopen generovat prostorově i časově koherentní světelné záření. Důsledkem je vysoká koncentrace optického výkonu ve svazcích o divergenci v řádech μrad a vysoká přenosová rychlost, až Tb/s. Výhody OBK jsou dnes již dobře známé a jako nevýhoda OBK se často zmiňuje velká závislost na stavu počasí.

BibTex


@inproceedings{BUT117805,
 author="Peter {Barcík} and Otakar {Wilfert} and Viera {Biolková} and Zdeněk {Kolka}",
 title="Model plně fotonického optického přijímače",
 annote="Na pracovišti VUT v Brně je již 23 let zkoumáno nasazení laseru v optické bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laseru. Laser je schopen generovat prostorově i časově koherentní světelné záření. Důsledkem je vysoká koncentrace optického výkonu ve svazcích o divergenci v řádech μrad a vysoká přenosová rychlost, až Tb/s. Výhody OBK jsou dnes již dobře známé a jako nevýhoda OBK se často zmiňuje velká závislost na stavu počasí.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER55",
 chapter="117805",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 year="2015",
 month="october",
 pages="75--76",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}