Publication detail

Kmitočtová analýza filtrů se spínanými kapacitory v SPICE programech metodou rozštěpení uzlu

Original Title

Kmitočtová analýza filtrů se spínanými kapacitory v SPICE programech metodou rozštěpení uzlu

Czech Title

Kmitočtová analýza filtrů se spínanými kapacitory v SPICE programech metodou rozštěpení uzlu

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsána metoda získávání kmitočtových charakteristik obvodů se spínanými kapacitory v programech typu SPICE, u nichž je přímá AC analýza těchto obvodů principiálně nemožná. Metoda vychází z nábojových rovnic spínaného obvodu v rovině z, které jsou upraveny na rovnice pro proudy. Z upravených rovnic jsou pak zkonstruovány makromodely kapacitoru a operačního zesilovače, které jsou následně implementovány jako podobvody SPICE. Postupy jsou implementovány tak, aby metoda generovala správné výsledky pro obvody s dvoufázovým spínáním, obsahující ideální spínače a transformační prvky typu operační zesilovač. Pro pohodlné zadávání modelu v schématickém editoru jsou zavedeny speciální schématické značky součástek, umožňující uživateli definovat propojení uzlů spínači v každé spínací fázi, jakož i výběr vstupních a výstupních vzorků pro definici příslušných kmitočtových charakteristik.

Czech abstract

V článku je popsána metoda získávání kmitočtových charakteristik obvodů se spínanými kapacitory v programech typu SPICE, u nichž je přímá AC analýza těchto obvodů principiálně nemožná. Metoda vychází z nábojových rovnic spínaného obvodu v rovině z, které jsou upraveny na rovnice pro proudy. Z upravených rovnic jsou pak zkonstruovány makromodely kapacitoru a operačního zesilovače, které jsou následně implementovány jako podobvody SPICE. Postupy jsou implementovány tak, aby metoda generovala správné výsledky pro obvody s dvoufázovým spínáním, obsahující ideální spínače a transformační prvky typu operační zesilovač. Pro pohodlné zadávání modelu v schématickém editoru jsou zavedeny speciální schématické značky součástek, umožňující uživateli definovat propojení uzlů spínači v každé spínací fázi, jakož i výběr vstupních a výstupních vzorků pro definici příslušných kmitočtových charakteristik.

BibTex


@article{BUT117417,
 author="Dalibor {Biolek} and Viera {Biolková} and Zdeněk {Kolka}",
 title="Kmitočtová analýza filtrů se spínanými kapacitory v SPICE programech metodou rozštěpení uzlu",
 annote="V článku je popsána metoda získávání kmitočtových charakteristik obvodů se spínanými kapacitory v programech typu SPICE, u nichž je přímá AC analýza těchto obvodů principiálně nemožná. Metoda vychází z nábojových rovnic spínaného obvodu v rovině z, které jsou upraveny na rovnice pro proudy. Z upravených rovnic jsou pak zkonstruovány makromodely kapacitoru a operačního zesilovače, které jsou následně implementovány jako podobvody SPICE. Postupy jsou implementovány tak, aby metoda generovala správné výsledky pro obvody s dvoufázovým spínáním, obsahující ideální spínače a transformační prvky typu operační zesilovač. Pro pohodlné zadávání modelu v schématickém editoru jsou zavedeny speciální schématické značky součástek, umožňující uživateli definovat propojení uzlů spínači v každé spínací fázi, jakož i výběr vstupních a výstupních vzorků pro definici příslušných kmitočtových charakteristik.",
 address="Ing. Miloslav Šplíchal",
 chapter="117417",
 howpublished="online",
 institution="Ing. Miloslav Šplíchal",
 number="3",
 volume="71",
 year="2015",
 month="october",
 pages="6--9",
 publisher="Ing. Miloslav Šplíchal",
 type="journal article - other"
}