Publication detail

Zabezpečení komunikace senzorického systému

Original Title

Zabezpečení komunikace senzorického systému

Czech Title

Zabezpečení komunikace senzorického systému

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problémem zabezpečení komunikace v kompletním senzorickém systému kombinujícím RF síť se sítí Ethernet. V úvodu je popsána požadovaná topologie celého systému k zabezpečení včetně jednotlivých vrstev systému a jejich využití. Ve druhé části článku je zpracováno navázání zabezpečené komunikace mezi jednotlivými prvky na síti Ethernet prostřednictvím protokolu TLS. V poslední části je popsáno nově navržené zabezpečení pro prvky v bezdrátové síti využívající ustavení skupinového klíče protokolem GDH.3. Pro prvky na nejnižší vrstvě RF systému je použit standardní protokol pro ustavení klíče mezi dvěma stranami založený na algoritmu Diffie-Hellman.

Czech abstract

Článek se zabývá problémem zabezpečení komunikace v kompletním senzorickém systému kombinujícím RF síť se sítí Ethernet. V úvodu je popsána požadovaná topologie celého systému k zabezpečení včetně jednotlivých vrstev systému a jejich využití. Ve druhé části článku je zpracováno navázání zabezpečené komunikace mezi jednotlivými prvky na síti Ethernet prostřednictvím protokolu TLS. V poslední části je popsáno nově navržené zabezpečení pro prvky v bezdrátové síti využívající ustavení skupinového klíče protokolem GDH.3. Pro prvky na nejnižší vrstvě RF systému je použit standardní protokol pro ustavení klíče mezi dvěma stranami založený na algoritmu Diffie-Hellman.

BibTex


@article{BUT115700,
 author="Ondřej {Čožík} and Jaroslav {Kadlec}",
 title="Zabezpečení komunikace senzorického systému",
 annote="Článek se zabývá problémem zabezpečení komunikace v kompletním senzorickém systému kombinujícím RF síť se sítí Ethernet. V úvodu je popsána požadovaná topologie celého systému k zabezpečení včetně jednotlivých vrstev systému a jejich využití. Ve druhé části článku je zpracováno navázání zabezpečené komunikace mezi jednotlivými prvky
na síti Ethernet prostřednictvím protokolu TLS. V poslední části je popsáno nově navržené zabezpečení pro prvky v bezdrátové síti využívající ustavení skupinového klíče protokolem GDH.3. Pro prvky na nejnižší vrstvě RF systému je použit standardní protokol pro ustavení klíče mezi dvěma stranami založený na algoritmu Diffie-Hellman.",
 address="Ing. Miloslav Šplíchal",
 chapter="115700",
 howpublished="online",
 institution="Ing. Miloslav Šplíchal",
 number="2",
 volume="71",
 year="2015",
 month="july",
 pages="1--7",
 publisher="Ing. Miloslav Šplíchal",
 type="journal article - other"
}