Publication detail

Anonymizační síť Tor

Original Title

Anonymizační síť Tor

Czech Title

Anonymizační síť Tor

Language

cs

Original Abstract

Anonymizační sítě slouží ke skrytí identity stanic, které navzájem komunikují prostřednictvím internetu. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální a široce diskutovaná. Účelem tohoto přehledového článku je na příkladu sítě Tor seznámit odbornou komunitu s problematikou anonymizačních sítí podrobněji. V článku jsou popsány základní pojmy a anonymizační techniky. Rovněž jsou v něm do hloubky vysvětleny principy i algoritmy fungování sítě Tor. Velká pozornost je věnována přenosovému protokolu Tor i použitým kryptografickým technikám. Na závěr článku jsou diskutovány otázky bezpečnosti sítě Tor.

Czech abstract

Anonymizační sítě slouží ke skrytí identity stanic, které navzájem komunikují prostřednictvím internetu. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální a široce diskutovaná. Účelem tohoto přehledového článku je na příkladu sítě Tor seznámit odbornou komunitu s problematikou anonymizačních sítí podrobněji. V článku jsou popsány základní pojmy a anonymizační techniky. Rovněž jsou v něm do hloubky vysvětleny principy i algoritmy fungování sítě Tor. Velká pozornost je věnována přenosovému protokolu Tor i použitým kryptografickým technikám. Na závěr článku jsou diskutovány otázky bezpečnosti sítě Tor.

BibTex


@article{BUT115636,
 author="Karel {Burda}",
 title="Anonymizační síť Tor",
 annote="Anonymizační sítě slouží ke skrytí identity stanic, které navzájem komunikují prostřednictvím internetu. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální a široce diskutovaná. Účelem tohoto přehledového článku je na příkladu sítě Tor seznámit odbornou komunitu s problematikou anonymizačních sítí podrobněji. V článku jsou popsány základní pojmy a anonymizační techniky. Rovněž jsou v něm do hloubky vysvětleny principy i algoritmy fungování sítě Tor. Velká pozornost je věnována přenosovému protokolu Tor i použitým kryptografickým technikám. Na závěr článku jsou diskutovány otázky bezpečnosti sítě Tor.",
 address="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 chapter="115636",
 howpublished="online",
 institution="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 number="4",
 volume="17",
 year="2015",
 month="august",
 pages="124--135",
 publisher="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 type="journal article - other"
}