Publication detail

Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře

Original Title

Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře

Czech Title

Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře

Language

cs

Original Abstract

Výtokový paprsek z rozstřikovacího uzávěru (RU) neodtéká z jeho hrany v tečném směru k obtékanému povrchu vodícího kužele. Směr odtoku je vzhledem k délce usměrnění paprsku vodicí plochou a setrvačné síle proudu odkloněn. Úhel odklonu od tečného směru je v automodelové oblasti energetických spádů funkcí otevření uzávěru. Příspěvek popisuje dva způsoby stanovení tohoto odklonu, pomocí fotografií a výpočtem ze známého místa dopadu. Definice trajektorie pomohla řešit ekonomické rozměry usměrňovacích komor spodních výpustí vodních děl.

Czech abstract

Výtokový paprsek z rozstřikovacího uzávěru (RU) neodtéká z jeho hrany v tečném směru k obtékanému povrchu vodícího kužele. Směr odtoku je vzhledem k délce usměrnění paprsku vodicí plochou a setrvačné síle proudu odkloněn. Úhel odklonu od tečného směru je v automodelové oblasti energetických spádů funkcí otevření uzávěru. Příspěvek popisuje dva způsoby stanovení tohoto odklonu, pomocí fotografií a výpočtem ze známého místa dopadu. Definice trajektorie pomohla řešit ekonomické rozměry usměrňovacích komor spodních výpustí vodních děl.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT115369,
 author="Adam {Nehudek} and Jan {Šulc}",
 title="Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře",
 annote="Výtokový paprsek z rozstřikovacího uzávěru (RU) neodtéká z jeho hrany v tečném směru k obtékanému povrchu vodícího kužele. Směr odtoku je vzhledem k délce usměrnění paprsku vodicí plochou a setrvačné síle proudu odkloněn. Úhel odklonu od tečného směru je v automodelové oblasti energetických spádů funkcí otevření uzávěru. Příspěvek popisuje dva způsoby stanovení tohoto odklonu, pomocí fotografií a výpočtem ze známého místa dopadu. Definice trajektorie pomohla řešit ekonomické rozměry usměrňovacích komor spodních výpustí vodních děl.",
 address="Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i.",
 booktitle="29th Symposium on Anemometry",
 chapter="115369",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i.",
 year="2015",
 month="june",
 pages="46--53",
 publisher="Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}