Publication detail

Android OS parameters measurement on S3C6410

ARM, J. MIŠÍK, Š. BRADÁČ, Z. KACZMARCZYK, V.

Original Title

Android OS parameters measurement on S3C6410

Czech Title

Měření parametrů OS Android na S3C6410

English Title

Android OS parameters measurement on S3C6410

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Nowadays Android becomes more and more popular operating system. Mostly, it is installed on portable devices with support of communications and providing friendly user environment. This article focuses on overview this system from the point of view of programmer and showing other options which this OS can be used in. In this paper, it is also shown how to measure some system parameters from the point of view of real-time capabilities such a switching context time, interrupt latency time and time of work with memory. Thanks these parameters, the system capabilities can be imagined on target platform. It is discussed about soft and hard real-time capabilities of OS Android.

Czech abstract

V dnešní době je Android stále rozšířenější operační systém. Je instalován většinou na přenosná zařízení určená k interakci s uživatelem. Tento článek přináší pohled na tento systém z hlediska programátora a ukazuje jeho další možnosti použití. V článku je rozebrán způsob a vlastní měření parametrů systému, jako je čas přepnutí kontextu, čas reakce na přerušení a čas práce s pamětí. Na základě těchto parametrů je diskutováno použití v soft a hard real time systémech.

English abstract

Nowadays Android becomes more and more popular operating system. Mostly, it is installed on portable devices with support of communications and providing friendly user environment. This article focuses on overview this system from the point of view of programmer and showing other options which this OS can be used in. In this paper, it is also shown how to measure some system parameters from the point of view of real-time capabilities such a switching context time, interrupt latency time and time of work with memory. Thanks these parameters, the system capabilities can be imagined on target platform. It is discussed about soft and hard real-time capabilities of OS Android.

Keywords

Android, operating system, Tiny6410, S3C6410, switching context time, interrupt latency

RIV year

2015

Released

13.05.2015

Location

Cracow, Poland

Pages from

153

Pages to

158

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT115090,
 author="Jakub {Arm} and Štefan {Mišík} and Zdeněk {Bradáč} and Václav {Kaczmarczyk}",
 title="Android OS parameters measurement on S3C6410",
 annote="Nowadays Android becomes more and more popular operating system. Mostly, it
is installed on portable devices with support of communications and providing friendly user
environment. This article focuses on overview this system from the point of view of programmer
and showing other options which this OS can be used in. In this paper, it is also shown how
to measure some system parameters from the point of view of real-time capabilities such a
switching context time, interrupt latency time and time of work with memory. Thanks these
parameters, the system capabilities can be imagined on target platform. It is discussed about
soft and hard real-time capabilities of OS Android.",
 booktitle="13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015",
 chapter="115090",
 howpublished="online",
 number="13",
 year="2015",
 month="may",
 pages="153--158",
 type="conference paper"
}