Publication detail

Quadrature Oscillator Solution Suitable with Arbitrary and Electronically Adjustable Phase Shift

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. PETRŽELA, J. PROKOP, R. VRBA, K. KARTCI, A. DOSTÁL, T.

Original Title

Quadrature Oscillator Solution Suitable with Arbitrary and Electronically Adjustable Phase Shift

Czech Title

Řešení kvadraturního oscilátoru vhodného pro konstrukci libovolně spojitě elektronicky nastavitelného fázového posuvu

English Title

Quadrature Oscillator Solution Suitable with Arbitrary and Electronically Adjustable Phase Shift

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper discusses new quadrature oscillator consisting of two all-pass sections and inverting amplifier that is capable of generating two signals with arbitrary phase shift between them. Constrains and limits of this simple idea are discussed. Verifications of theoretical expectations were provided by Spice simulations based on active devices with TSMC 0.18 um NMOS and PMOS technological models.

Czech abstract

Článek pojednává o novém kvadraturním oscilátoru obsahujícím dva fázovací články a invertující zesilovač, který je schopný generovat dva signály s libovolně nastavitelným fáz. posuvem (teoreticky 0 - 180) mezi nimi. Jsou projednána praktická omezení a limity jednoduché myšlenky. Ověření teoretických předpokladů byla provedena simulacemi v PSpice založenými na modelech aktivních obvodů s tranzistory NMOS a PMOS technologie TSMC 0.18 um.

English abstract

This paper discusses new quadrature oscillator consisting of two all-pass sections and inverting amplifier that is capable of generating two signals with arbitrary phase shift between them. Constrains and limits of this simple idea are discussed. Verifications of theoretical expectations were provided by Spice simulations based on active devices with TSMC 0.18 um NMOS and PMOS technological models.

Keywords

Arbitrary phase shift, all-pass section, electronic control, multiphase oscillator, operational transconductance amplifier, quadrature oscillator.

RIV year

2015

Released

27.05.2015

Location

Lisbon, Portugal

ISBN

978-1-4799-8391-9

Book

Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)

Pages from

3056

Pages to

3059

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT114517,
  author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Jiří {Petržela} and Roman {Prokop} and Kamil {Vrba} and Aslihan {Kartci} and Tomáš {Dostál}",
  title="Quadrature Oscillator Solution Suitable with Arbitrary and Electronically Adjustable Phase Shift",
  annote="This paper discusses new quadrature oscillator consisting of two all-pass sections and inverting amplifier that is capable of generating two signals with arbitrary phase shift between them. Constrains and limits of this simple idea are discussed. Verifications of theoretical expectations were provided by Spice simulations based on active devices with TSMC 0.18 um NMOS and PMOS technological models.",
  booktitle="Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)",
  chapter="114517",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="may",
  pages="3056--3059",
  type="conference paper"
}