Publication detail

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Original Title

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Czech Title

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá problematikou návrhu an-ténních soustav vhodných pro radioreléové spoje. V článku popisujeme postup návrhu a optimalizaci antény, která se skládá ze dvou anténních elementů, jejichž vzájemné ovlivňování je díky vhodné koncepci anténní struktury minimální. Širokopásmová anténa je navržena pro frekvenční pásmo 10 až 13 GHz, úzkopásmová anténa pracuje na kmitočtu 38 GHz. An-ténní soustava byla numericky modelována a optimalizována v programu CST Microwave Studio s použitím lokálních opti-malizačních metod.

Czech abstract

Tento článek se zabývá problematikou návrhu an-ténních soustav vhodných pro radioreléové spoje. V článku popisujeme postup návrhu a optimalizaci antény, která se skládá ze dvou anténních elementů, jejichž vzájemné ovlivňování je díky vhodné koncepci anténní struktury minimální. Širokopásmová anténa je navržena pro frekvenční pásmo 10 až 13 GHz, úzkopásmová anténa pracuje na kmitočtu 38 GHz. An-ténní soustava byla numericky modelována a optimalizována v programu CST Microwave Studio s použitím lokálních opti-malizačních metod.

BibTex


@article{BUT114213,
 author="David {Krutílek} and Michal {Mrnka} and Vladimír {Hebelka} and Zbyněk {Raida}",
 title="Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa",
 annote="Tento článek se zabývá problematikou návrhu an-ténních soustav vhodných pro radioreléové spoje. V článku popisujeme postup návrhu a optimalizaci antény, která se skládá ze dvou anténních elementů, jejichž vzájemné ovlivňování je díky vhodné koncepci anténní struktury minimální. Širokopásmová anténa je navržena pro frekvenční pásmo 10 až 13 GHz, úzkopásmová anténa pracuje na kmitočtu 38 GHz. An-ténní soustava byla numericky modelována a optimalizována v programu CST Microwave Studio s použitím lokálních opti-malizačních metod.",
 chapter="114213",
 howpublished="online",
 number="2",
 volume="17",
 year="2015",
 month="april",
 pages="33--36",
 type="journal article - other"
}