Publication detail

Porovnání trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu na základě výsledků permeabiulitních a difuzních testů

Original Title

Porovnání trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu na základě výsledků permeabiulitních a difuzních testů

Czech Title

Porovnání trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu na základě výsledků permeabiulitních a difuzních testů

Language

cs

Original Abstract

Mechanické a deformační charakteristiky betonu lze výrazně zlepšit adicí dlouhých konstrukčních vláken. Jedním z důležitých testů ke stanovení propustnosti povrchové vrstvy betonu je metoda TORRENT a metoda nestacionární migrace chloridů NORDTEST.

Czech abstract

Mechanické a deformační charakteristiky betonu lze výrazně zlepšit adicí dlouhých konstrukčních vláken. Jedním z důležitých testů ke stanovení propustnosti povrchové vrstvy betonu je metoda TORRENT a metoda nestacionární migrace chloridů NORDTEST.

BibTex


@inproceedings{BUT114085,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Porovnání trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu na základě výsledků permeabiulitních a difuzních testů",
 annote="Mechanické a deformační charakteristiky betonu lze výrazně zlepšit adicí dlouhých konstrukčních vláken. Jedním z důležitých testů ke stanovení propustnosti povrchové vrstvy betonu je metoda TORRENT a metoda nestacionární migrace chloridů NORDTEST.",
 address="VUT v Brně, FSI, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů",
 booktitle="Recycling 2015",
 chapter="114085",
 edition="VUT BRNO",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, FSI, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů",
 year="2015",
 month="april",
 pages="89--93",
 publisher="VUT v Brně, FSI, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů",
 type="conference paper"
}