Publication detail

Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória

PILGR, M. KARMAZÍNOVÁ, M. MELCHER, J. VESELÝ, J.

Original Title

Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória

Czech Title

Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória

Language

cs

Original Abstract

Informace prezentované v tomto příspěvku ilustrují některé dílčí výsledky experimentálního ověřování a matematického modelování zaměřeného na výzkum skutečného působení a únosnosti tzv. zubových montážních spojů při účincích simulujících statické zatížení při jejich použití v perspektivních mostních provizóriích.

Czech abstract

Informace prezentované v tomto příspěvku ilustrují některé dílčí výsledky experimentálního ověřování a matematického modelování zaměřeného na výzkum skutečného působení a únosnosti tzv. zubových montážních spojů při účincích simulujících statické zatížení při jejich použití v perspektivních mostních provizóriích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT113893,
 author="Milan {Pilgr} and Marcela {Karmazínová} and Jindřich {Melcher} and Jiří {Veselý}",
 title="Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória",
 annote="Informace prezentované v tomto příspěvku ilustrují některé dílčí výsledky experimentálního ověřování a matematického modelování zaměřeného na výzkum skutečného působení a únosnosti tzv. zubových montážních spojů při účincích simulujících statické zatížení při jejich použití v perspektivních mostních provizóriích.",
 address="STU",
 booktitle="Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách",
 chapter="113893",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU",
 year="2014",
 month="january",
 pages="1--1",
 publisher="STU",
 type="conference paper"
}