Publication detail

The issue of welding creep-resistant steels for power devices joining

DANĚK, L. KUBÍČEK, J. PODRÁBSKÝ, T. JULIŠ, M.

Original Title

Problematika svařování žáropevných ocelí pro energetická zaříení

Czech Title

Problematika svařování žáropevných ocelí pro energetická zaříení

English Title

The issue of welding creep-resistant steels for power devices joining

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Svařování dutého rotoru pro parní turbínu složeného z tří rozdílných žáropevných materiálů. příspěvek se podrobně zabývá výzkumem heterogenního spoje ocelí X22CrMoV12-1 a 26NiCrMoV 14-5. Jedná se o návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů, výběru přídavných materiálů a stanovení křehkolomových charakteristik spoje. Technologický problém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin a 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový kov nebude homogenní (stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání.

Czech abstract

Svařování dutého rotoru pro parní turbínu složeného z tří rozdílných žáropevných materiálů. příspěvek se podrobně zabývá výzkumem heterogenního spoje ocelí X22CrMoV12-1 a 26NiCrMoV 14-5. Jedná se o návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů, výběru přídavných materiálů a stanovení křehkolomových charakteristik spoje. Technologický problém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin a 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový kov nebude homogenní (stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání.

English abstract

Welding hollow rotor for steam turbine composed of three different heat resistant materials. Post details the research of heterogeneous connections and steel X22CrMoV12-1 26NiCrMoV 14-5 This is a proposal for the composition of the weld evaluation weldability of basic materials, auxiliary materials selection and determination of brittle fracture characteristics joints. The technological problem is given by the propensity of 12% Cr steel for the formation of cold cracks and 3% Ni steel again to hot cracking. It is evident that the weld metal is not homogeneous (page Cr steel will be necessary to provide the intermediate layer), and need to be combined annealing.

Keywords

heterogeneous weld, weldability, refractory steel.

RIV year

2014

Released

26.03.2014

Publisher

TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

ISBN

978-80-87102-10-7

Book

Požadavky na technická i technologická zařízení a konstrukce výrobků i jejich konstrukční materiály

Edition

1

Edition number

1

Pages from

89

Pages to

95

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT113749,
 author="Ladislav {Daněk} and Jaroslav {Kubíček} and Tomáš {Podrábský} and Martin {Juliš}",
 title="Problematika svařování žáropevných ocelí pro energetická zaříení",
 annote="Svařování dutého rotoru pro parní turbínu složeného z tří rozdílných žáropevných materiálů. příspěvek se podrobně zabývá výzkumem heterogenního spoje ocelí X22CrMoV12-1 a 26NiCrMoV 14-5. Jedná se o návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů, výběru přídavných materiálů a stanovení křehkolomových charakteristik spoje. Technologický problém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin a 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový kov nebude homogenní (stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání.",
 address="TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno",
 booktitle="Požadavky na technická i technologická zařízení a konstrukce výrobků i jejich konstrukční materiály",
 chapter="113749",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno",
 year="2014",
 month="march",
 pages="89--95",
 publisher="TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno",
 type="conference paper"
}