Publication detail

Design of heterogeneous weld for steam turbine rotor

DANĚK, L. KUBÍČEK, J. VANĚK, M. RICHTER, T.

Original Title

Návrh heterogenního svaru pro rotor parní turbíny

Czech Title

Návrh heterogenního svaru pro rotor parní turbíny

English Title

Design of heterogeneous weld for steam turbine rotor

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Návrh heterogenního svarového spoje středo a nízkotlakého stupně parní turbíny: svaru ocelí X22CrMoV 12-1 a 26NiCrMoV 14-5 Návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů a křehkolomových charakteristik spoje. Technologický probrém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin, 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový spoj nebude homogenní ( stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání

Czech abstract

Návrh heterogenního svarového spoje středo a nízkotlakého stupně parní turbíny: svaru ocelí X22CrMoV 12-1 a 26NiCrMoV 14-5 Návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů a křehkolomových charakteristik spoje. Technologický probrém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin, 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový spoj nebude homogenní ( stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání

English abstract

Draft heterogeneous weld joint Central and low pressure steam turbine stage: weld steel X22CrMoV 12-1 and 14-5 26NiCrMoV proposed composition of the weld evaluation weldability of basic materials and brittle fracture characteristics joints. Technological discuss susceptibility is given by a 12% Cr steel for the formation of cold cracks, 3% Ni steel again to hot cracking. It is obvious that the welded joint is not homogeneous (page Cr steel will be necessary to provide the intermediate layer), and need to be combined annealing

Keywords

weldability, heterogeneous weld

Released

30.09.2014

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT113731,
  author="Ladislav {Daněk} and Jaroslav {Kubíček} and Mojmír {Vaněk} and Tomáš {Richter}",
  title="Návrh heterogenního svaru pro rotor parní turbíny",
  annote="Návrh heterogenního svarového spoje středo a nízkotlakého stupně parní turbíny: svaru ocelí X22CrMoV 12-1 a 26NiCrMoV 14-5 Návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů a křehkolomových charakteristik spoje. Technologický probrém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin, 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový spoj nebude homogenní ( stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání",
  chapter="113731",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="september",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}