Publication detail

Soft Cimputing in Business and Public Services

DOSTÁL, P.

Original Title

Soft computing v podnikatelství a veřejné správě

Czech Title

Soft computing v podnikatelství a veřejné správě

English Title

Soft Cimputing in Business and Public Services

Type

book

Language

cs

Original Abstract

Publikace je určena pro podnikatele a manažery, kteří jsou odpovědní za rozhodovací procesy v podnicích, firmách a organizacích nejrůznějšího zaměření a velikosti, bankách, finančních institucích v soukromém sektoru, dále úředníkům v hospodářské politice a správě na všech úrovních, jako jsou ministerstva a orgány veřejné a státní správy v národním hospodářství atd., zejména v řidicí, ekonomické a finanční oblasti. Dále studentům vysokých škol ekonomického, finančního, podnikatelského, manažerského, ale i právního směru. Publikace je určená specialistům zabývajícím se problematikou umělé inteligence se zaměřením na oblast podnikatelskou, ekonomickou a finanční, ale i technologickou a věnuje se multikriteriálním a obtížně algoritmizovatelným rozhodovacím procesům. Z tohoto důvodu jsou v publikaci uvedeny pokročilé metody využívající teorie fuzzy logiky, neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu. Za použití klasických metod nebylo možné mnohé v knize uvedené úlohy kvalitně nebo vůbec vyřešit. Publikace v první části popisuje principy metod fuzzy logiky, neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu. Důraz je kladen na ukázku jednoduchých příkladů použitelných v nejširším měřítku. Druhá a podstatná část publikace problematiku prohlubuje aplikacemi do nejrůznějších oblastí, jako je data mining, optimalizace, časové řady, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování a další aplikace. Příklady jsou voleny tak, aby jejich použití bylo umožněno od malých až po velké podniky a organizace. Jako programové vybavení pro výpočty je převážně používán MATLAB samotný a s toolboxy Fuzzy Logic, Neural Network, Global Optimization, Optimization, Econometric, Financial, Financial Derivatives, Fixed-Income, System Identification, Mapping, Curve Fitting, Wavelet, Database, DataFeed, Statistic, Symbolic Math, Parallel Computing, pro simulaci Simulink samotný a se Sim Event Toolboxem, Compiler pro kompilaci programů, Builder JA a Builder EX pro deployment programu do Javy a prostředí MS Excel. V mnohem menší míře je používaný program FuzzyTech pro fuzzy logiku, NeuroForecaster pro neuronové sítě a GeneHunter pro genetické algoritmy, popř. i jiné programy. V některých případech je použit MS Excel pro vysvětlení problematiky nebo při řešení jednoduchých úloh.

Czech abstract

Publikace je určena pro podnikatele a manažery, kteří jsou odpovědní za rozhodovací procesy v podnicích, firmách a organizacích nejrůznějšího zaměření a velikosti, bankách, finančních institucích v soukromém sektoru, dále úředníkům v hospodářské politice a správě na všech úrovních, jako jsou ministerstva a orgány veřejné a státní správy v národním hospodářství atd., zejména v řidicí, ekonomické a finanční oblasti. Dále studentům vysokých škol ekonomického, finančního, podnikatelského, manažerského, ale i právního směru. Publikace je určená specialistům zabývajícím se problematikou umělé inteligence se zaměřením na oblast podnikatelskou, ekonomickou a finanční, ale i technologickou a věnuje se multikriteriálním a obtížně algoritmizovatelným rozhodovacím procesům. Z tohoto důvodu jsou v publikaci uvedeny pokročilé metody využívající teorie fuzzy logiky, neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu. Za použití klasických metod nebylo možné mnohé v knize uvedené úlohy kvalitně nebo vůbec vyřešit. Publikace v první části popisuje principy metod fuzzy logiky, neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu. Důraz je kladen na ukázku jednoduchých příkladů použitelných v nejširším měřítku. Druhá a podstatná část publikace problematiku prohlubuje aplikacemi do nejrůznějších oblastí, jako je data mining, optimalizace, časové řady, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování a další aplikace. Příklady jsou voleny tak, aby jejich použití bylo umožněno od malých až po velké podniky a organizace. Jako programové vybavení pro výpočty je převážně používán MATLAB samotný a s toolboxy Fuzzy Logic, Neural Network, Global Optimization, Optimization, Econometric, Financial, Financial Derivatives, Fixed-Income, System Identification, Mapping, Curve Fitting, Wavelet, Database, DataFeed, Statistic, Symbolic Math, Parallel Computing, pro simulaci Simulink samotný a se Sim Event Toolboxem, Compiler pro kompilaci programů, Builder JA a Builder EX pro deployment programu do Javy a prostředí MS Excel. V mnohem menší míře je používaný program FuzzyTech pro fuzzy logiku, NeuroForecaster pro neuronové sítě a GeneHunter pro genetické algoritmy, popř. i jiné programy. V některých případech je použit MS Excel pro vysvětlení problematiky nebo při řešení jednoduchých úloh.

English abstract

This book is dedicated to technical analysts in academia and the private and public sectors who are responsible for decision-making processes in organizations, institutions, firms, and establishments of various specializations and sizes. It is useful for clarifying the processes of decision making for managers and entrepreneurs who work in institutions and firms especially in an economic sphere at all levels, from departments to administrations. The case studies cover private sectors and public services, especially economic and financial, but also technological and control branches. The reference book can also serve students working on their masters or PhD theses in economic, financial, business, and entrepreneurial universities. This book is dedicated to research workers dealing with computational problems of soft computing focused on economy, finance, and business, as well as technological problems. It can be also worthwhile for professionals who are devoted to multi-criteria and difficult algorithm development for decision-making processes. Thus the book introduces advanced computational methods of soft computing and artificial intelligence, such as fuzzy, logic, neural networks, evolutionary algorithms, etc. It also explains the theory of chaos, which enables the solution of tasks that were not possible to solve earlier, or enables obtaining better results using these methods instead of using classical methods. There are some tasks that nature manages to perform very easily, but which algorithms designed by human beings cannot complete. We can find these tasks in complicated and variable environments. Mathematicians have turned their attention to nature, and on the basis of analogy they created the above-mentioned theories. Their use is widespread, and their importance has been increasing in the business economy and in public services. Those theories describe the basic knowledge; the emphasis of this book is put on case studies of simple and also complicated tasks practically usable in a wide area. There are various areas of use, such as data mining, optimization, simulation, prediction, the stock market, technology control, risk management, cluster analyses, databases systems, decision making, and other branches of applications. The case studies are chosen to be applicable in small, medium, and large firms and organizations. An extremely useful program called MATLAB is highlighted in the book; it is used with toolboxes, such as Fuzzy Logic, Neural Network, Global Optimization, Financial, and others. Additional programs include Microsoft Excel, FuzzyTech, NeuroForecaster, and GeneHunter. The use of the theories mentioned above is in the sphere of analyses and simulation. We can mention, for example, optimization of technological decision-making processes with the aim of optimization (minimum losses and expenses, maximum profit), estimation of prices of products and volume of production, estimation of prices of real estate, evaluation of quality of client creditworthiness, risk rating of mortgages, the prediction of future trends in financial and economic data, optimization of capital decision making, solution of the problems of travel of salesmen/saleswomen, the creation and optimization of portfolios, prediction of prices of shares, indexes, currency ratios, etc. The fields of applications of optimization methods in the business and private service extend, beyond the data mining, prediction, stock market, risk management, and decision-making processes used by companies and institutions, the path of right decision making.

Keywords

Soft Computing, Business, Public Services

Released

13.03.2015

Publisher

CERM Akademické nakladatelství

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-898-4

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

1108

Pages count

1108

URL

BibTex


@book{BUT113455,
 author="Petr {Dostál}",
 title="Soft computing v podnikatelství a veřejné správě",
 annote="Publikace je určena pro podnikatele a manažery, kteří jsou odpovědní za rozhodovací procesy v podnicích, firmách a organizacích nejrůznějšího zaměření a velikosti, bankách, finančních institucích v soukromém sektoru, dále úředníkům v hospodářské politice a správě na všech úrovních, jako jsou ministerstva a orgány veřejné a státní správy v národním hospodářství atd., zejména v řidicí, ekonomické a finanční oblasti. Dále studentům vysokých škol ekonomického, finančního, podnikatelského, manažerského, ale i právního směru. Publikace je určená specialistům zabývajícím se problematikou umělé inteligence se zaměřením na oblast podnikatelskou, ekonomickou a finanční, ale i technologickou a věnuje se multikriteriálním a obtížně algoritmizovatelným rozhodovacím procesům. Z tohoto důvodu jsou v publikaci uvedeny pokročilé metody využívající teorie fuzzy logiky, neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu. Za použití klasických metod nebylo možné mnohé v knize uvedené úlohy kvalitně nebo vůbec vyřešit.


Publikace v první části popisuje principy metod fuzzy logiky, neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu. Důraz je kladen na ukázku jednoduchých příkladů použitelných v nejširším měřítku. Druhá a podstatná část publikace problematiku prohlubuje aplikacemi do nejrůznějších oblastí, jako je data mining, optimalizace, časové řady, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování a další aplikace. Příklady jsou voleny tak, aby jejich použití bylo umožněno od malých až po velké podniky a organizace. Jako programové vybavení pro výpočty je převážně používán MATLAB samotný a s toolboxy Fuzzy Logic, Neural Network, Global Optimization, Optimization, Econometric, Financial, Financial Derivatives, Fixed-Income, System Identification, Mapping, Curve Fitting, Wavelet, Database, DataFeed, Statistic, Symbolic Math, Parallel Computing, pro simulaci Simulink samotný a se Sim Event Toolboxem, Compiler pro kompilaci programů, Builder JA a Builder EX pro deployment programu do Javy a prostředí MS Excel. V mnohem menší míře je používaný program FuzzyTech pro fuzzy logiku, NeuroForecaster pro neuronové sítě a GeneHunter pro genetické algoritmy, popř. i jiné programy. V některých případech je použit MS Excel pro vysvětlení problematiky nebo při řešení jednoduchých úloh.",
 address="CERM Akademické nakladatelství",
 chapter="113455",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="CERM Akademické nakladatelství",
 year="2015",
 month="march",
 pages="1--1108",
 publisher="CERM Akademické nakladatelství",
 type="book"
}