Publication detail

Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému

Original Title

Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému

Czech Title

Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek prezentuje poznatky s problematikou predikce odezvy velkorozponové střešní konstrukce na působící statické zatížení. Zatěžovací zkouška, která byla provedena v rámci ověřování funkčnosti instalovaného monitorovacího systému, měla za cíl několika na sobě nezávislými metodami stanovit odezvu konstrukce na definované zatížení.

Czech abstract

Příspěvek prezentuje poznatky s problematikou predikce odezvy velkorozponové střešní konstrukce na působící statické zatížení. Zatěžovací zkouška, která byla provedena v rámci ověřování funkčnosti instalovaného monitorovacího systému, měla za cíl několika na sobě nezávislými metodami stanovit odezvu konstrukce na definované zatížení.

BibTex


@article{BUT113264,
 author="František {Girgle} and Petr {Štěpánek} and Petr {Daněk} and Jana {Růžičková}",
 title="Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému",
 annote="Příspěvek prezentuje poznatky s problematikou predikce odezvy velkorozponové střešní konstrukce na působící statické zatížení. Zatěžovací zkouška, která byla provedena v rámci ověřování funkčnosti instalovaného monitorovacího systému, měla za cíl několika na sobě nezávislými metodami stanovit odezvu konstrukce na definované zatížení.",
 address="EXPO DATA s.r.o.",
 chapter="113264",
 howpublished="print",
 institution="EXPO DATA s.r.o.",
 number="03",
 volume="9",
 year="2015",
 month="march",
 pages="48--52",
 publisher="EXPO DATA s.r.o.",
 type="journal article - other"
}