Publication detail

Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností

RADIMSKÝ, M. MATUSZKOVÁ, R. ČEPIL, J. SMĚLÝ, M. KOSŇOVSKÝ, M. MORAVEC, K. STRÁNSKÝ, J. KABEŠ, L. HEINRICH, J. ŠILAR, D.

Original Title

Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností

Czech Title

Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností

Language

cs

Original Abstract

Soubor aktuálních poznatků vztahujících se k problematice návrhů pozemních komunikací v extravilánu, posuzování, bezpečnosti a dosavadním zkušenostem. Zpracovávaná témata se týkala uspořádání 2+1 a reverzibilního uspořádání, podélných, příčný a výsledných sklonů, směrových oblouků a výškových oblouků atd.

Czech abstract

Soubor aktuálních poznatků vztahujících se k problematice návrhů pozemních komunikací v extravilánu, posuzování, bezpečnosti a dosavadním zkušenostem. Zpracovávaná témata se týkala uspořádání 2+1 a reverzibilního uspořádání, podélných, příčný a výsledných sklonů, směrových oblouků a výškových oblouků atd.

Documents

BibTex


@techreport{BUT113197,
 author="Michal {Radimský} and Radka {Matuszková} and Jiří {Čepil} and Martin {Smělý} and Michal {Kosňovský} and Karel {Moravec} and Jakub {Stránský} and Luboš {Kabeš} and Jaroslav {Heinrich} and Daniel {Šilar}",
 title="Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností",
 annote="Soubor aktuálních poznatků vztahujících se k problematice návrhů pozemních komunikací v extravilánu, posuzování, bezpečnosti a dosavadním zkušenostem. Zpracovávaná témata se týkala uspořádání 2+1 a reverzibilního uspořádání, podélných, příčný a výsledných sklonů, směrových oblouků a výškových oblouků atd.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="113197",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="december",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="report"
}