Publication detail

PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF SILICATE-MODIFIED CONCRETES DAMAGED BY CARBONATION

STAVAŘ, T. STEHLÍK, M.

Original Title

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ

Czech Title

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ

English Title

PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF SILICATE-MODIFIED CONCRETES DAMAGED BY CARBONATION

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci. Stanovení náchylnosti betonů ke karbonataci testováním propustnosti jejich povrchové vrstvy metodou TORRENT, ISAT nebo např. GWT je relativně zdlouhavé a vyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Výsledky standardně provedených fyzikálně-mechanických testů by mohly snadno posloužit k prvotnímu odhadu trvanlivosti, resp. náchylnosti betonů ke karbonataci. Zdá se, že hodnoty objemových hmotností i pevností betonů v příčném tahu mohou být dobrým základem k odhadu jejich trvanlivosti.

Czech abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci. Stanovení náchylnosti betonů ke karbonataci testováním propustnosti jejich povrchové vrstvy metodou TORRENT, ISAT nebo např. GWT je relativně zdlouhavé a vyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Výsledky standardně provedených fyzikálně-mechanických testů by mohly snadno posloužit k prvotnímu odhadu trvanlivosti, resp. náchylnosti betonů ke karbonataci. Zdá se, že hodnoty objemových hmotností i pevností betonů v příčném tahu mohou být dobrým základem k odhadu jejich trvanlivosti.

English abstract

The paper focuses on exploring the correlation dependence between the physical-mechanical properties of concretes and alternatively concretes with concrete recyclate and silicate admixtures and the susceptibility of concretes to carbonation. Determining the susceptibility of concretes to carbonation by testing the permeability of their surface layer using the TORRENT, ISAT, or GWT methods is relatively lengthy and requires expensive instrumentation. The first estimate of durability or susceptibility of concretes to carbonation can be easily made on the basis of standard physical-mechanical tests. It seems that the values of volume masses and tensile splitting strengths of concretes could be a good basis for the estimate of their durability.

Keywords

volume mass, compressive strength of concrete, tensile splitting strength of concrete, carbonation, admixtures, concrete from concrete recyclate, fly ash, slag, microsilica, concrete made from recycled concrete, permeability, durability

RIV year

2014

Released

22.05.2014

Location

Brno

ISBN

978-80-905471-1-7

Book

Sanace betonových konstrukcí 2014

Pages from

151

Pages to

158

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT112731,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ",
 annote="Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci. Stanovení náchylnosti betonů ke karbonataci testováním propustnosti jejich povrchové vrstvy metodou TORRENT, ISAT nebo např. GWT je relativně zdlouhavé a vyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Výsledky standardně provedených fyzikálně-mechanických testů by mohly snadno posloužit k prvotnímu odhadu trvanlivosti, resp. náchylnosti betonů ke karbonataci. Zdá se, že hodnoty objemových hmotností i pevností betonů v příčném tahu mohou být dobrým základem k odhadu jejich trvanlivosti.",
 booktitle="Sanace betonových konstrukcí 2014",
 chapter="112731",
 howpublished="print",
 year="2014",
 month="may",
 pages="151--158",
 type="conference paper"
}