Publication detail

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ

Original Title

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ

Czech Title

FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci. Stanovení náchylnosti betonů ke karbonataci testováním propustnosti jejich povrchové vrstvy metodou TORRENT, ISAT nebo např. GWT je relativně zdlouhavé a vyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Výsledky standardně provedených fyzikálně-mechanických testů by mohly snadno posloužit k prvotnímu odhadu trvanlivosti, resp. náchylnosti betonů ke karbonataci. Zdá se, že hodnoty objemových hmotností i pevností betonů v příčném tahu mohou být dobrým základem k odhadu jejich trvanlivosti.

Czech abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci. Stanovení náchylnosti betonů ke karbonataci testováním propustnosti jejich povrchové vrstvy metodou TORRENT, ISAT nebo např. GWT je relativně zdlouhavé a vyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Výsledky standardně provedených fyzikálně-mechanických testů by mohly snadno posloužit k prvotnímu odhadu trvanlivosti, resp. náchylnosti betonů ke karbonataci. Zdá se, že hodnoty objemových hmotností i pevností betonů v příčném tahu mohou být dobrým základem k odhadu jejich trvanlivosti.

BibTex


@inproceedings{BUT112731,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ",
 annote="Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci. Stanovení náchylnosti betonů ke karbonataci testováním propustnosti jejich povrchové vrstvy metodou TORRENT, ISAT nebo např. GWT je relativně zdlouhavé a vyžaduje nákladné přístrojové vybavení. Výsledky standardně provedených fyzikálně-mechanických testů by mohly snadno posloužit k prvotnímu odhadu trvanlivosti, resp. náchylnosti betonů ke karbonataci. Zdá se, že hodnoty objemových hmotností i pevností betonů v příčném tahu mohou být dobrým základem k odhadu jejich trvanlivosti.",
 booktitle="Sanace betonových konstrukcí 2014",
 chapter="112731",
 howpublished="print",
 year="2014",
 month="may",
 pages="151--158",
 type="conference paper"
}