Publication detail

PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU

Original Title

PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU

Czech Title

PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU

Language

cs

Original Abstract

Mechanické a deformační vlastnosti hutného betonu jsou značně zlepšeny přidáním dlouhých strukturálních vláken. Tento přídavek, však ne vždy zlepšuje trvanlivost betonu. Jedním z klíčových faktorů při hodnocení životnosti vláknobetonů je posouzení propustnosti jejich povrchové vrstvy s použitím vybraných nedestruktivních metod. V tomto výzkumu, byly použity metody: dvě permeabilitní metody (metoda TORRENT - plynné médium, ISAT – kapalné médium) a jedna difuzní metoda propustnosti CO2. Metody byly vybrány na základě jejich jednoduchosti a možné kombinovatelnosti. Výsledky testů ukazují, že metody TORRENT i ISAT vykazují velmi podobné výsledky a mohou být použity k posouzení trvanlivosti, jak vláknobetonů z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu. Metoda stanovení propustnosti CO2 vykazovala podobné výsledky, jako předešlé dvě metody, ale pouze u betonu z přírodního kameniva. U betonového recyklátu vycházely propustnosti nejnižší, což mohlo být způsobeno chemickou reakcí.

Czech abstract

Mechanické a deformační vlastnosti hutného betonu jsou značně zlepšeny přidáním dlouhých strukturálních vláken. Tento přídavek, však ne vždy zlepšuje trvanlivost betonu. Jedním z klíčových faktorů při hodnocení životnosti vláknobetonů je posouzení propustnosti jejich povrchové vrstvy s použitím vybraných nedestruktivních metod. V tomto výzkumu, byly použity metody: dvě permeabilitní metody (metoda TORRENT - plynné médium, ISAT – kapalné médium) a jedna difuzní metoda propustnosti CO2. Metody byly vybrány na základě jejich jednoduchosti a možné kombinovatelnosti. Výsledky testů ukazují, že metody TORRENT i ISAT vykazují velmi podobné výsledky a mohou být použity k posouzení trvanlivosti, jak vláknobetonů z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu. Metoda stanovení propustnosti CO2 vykazovala podobné výsledky, jako předešlé dvě metody, ale pouze u betonu z přírodního kameniva. U betonového recyklátu vycházely propustnosti nejnižší, což mohlo být způsobeno chemickou reakcí.

BibTex


@inproceedings{BUT112729,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU",
 annote="Mechanické a deformační vlastnosti hutného betonu jsou značně zlepšeny přidáním dlouhých strukturálních vláken. Tento přídavek, však ne vždy zlepšuje trvanlivost betonu. Jedním z klíčových faktorů při hodnocení životnosti vláknobetonů je posouzení propustnosti jejich povrchové vrstvy s použitím vybraných nedestruktivních metod. V tomto výzkumu, byly použity metody: dvě permeabilitní metody (metoda TORRENT - plynné médium, ISAT – kapalné médium) a jedna difuzní metoda propustnosti CO2. Metody byly vybrány na základě jejich jednoduchosti a možné kombinovatelnosti. Výsledky testů ukazují, že metody TORRENT i ISAT vykazují velmi podobné výsledky a mohou být použity k posouzení trvanlivosti, jak vláknobetonů z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu. Metoda stanovení propustnosti CO2 vykazovala podobné výsledky, jako předešlé dvě metody, ale pouze u betonu z přírodního kameniva. U betonového recyklátu vycházely propustnosti nejnižší, což mohlo být způsobeno chemickou reakcí.",
 address="Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2015",
 chapter="112729",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební",
 year="2015",
 month="january",
 pages="283--283",
 publisher="Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}