Publication detail

PERMEABILITY AND DIFFUSION TESTS TO ASSESS DURABILITY OF FIBER CONCRETE FROM DENSE AGGREGATE AND RECYCLATE CONCRETE

STAVAŘ, T. STEHLÍK, M.

Original Title

PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU

Czech Title

PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU

English Title

PERMEABILITY AND DIFFUSION TESTS TO ASSESS DURABILITY OF FIBER CONCRETE FROM DENSE AGGREGATE AND RECYCLATE CONCRETE

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Mechanické a deformační vlastnosti hutného betonu jsou značně zlepšeny přidáním dlouhých strukturálních vláken. Tento přídavek, však ne vždy zlepšuje trvanlivost betonu. Jedním z klíčových faktorů při hodnocení životnosti vláknobetonů je posouzení propustnosti jejich povrchové vrstvy s použitím vybraných nedestruktivních metod. V tomto výzkumu, byly použity metody: dvě permeabilitní metody (metoda TORRENT - plynné médium, ISAT – kapalné médium) a jedna difuzní metoda propustnosti CO2. Metody byly vybrány na základě jejich jednoduchosti a možné kombinovatelnosti. Výsledky testů ukazují, že metody TORRENT i ISAT vykazují velmi podobné výsledky a mohou být použity k posouzení trvanlivosti, jak vláknobetonů z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu. Metoda stanovení propustnosti CO2 vykazovala podobné výsledky, jako předešlé dvě metody, ale pouze u betonu z přírodního kameniva. U betonového recyklátu vycházely propustnosti nejnižší, což mohlo být způsobeno chemickou reakcí.

Czech abstract

Mechanické a deformační vlastnosti hutného betonu jsou značně zlepšeny přidáním dlouhých strukturálních vláken. Tento přídavek, však ne vždy zlepšuje trvanlivost betonu. Jedním z klíčových faktorů při hodnocení životnosti vláknobetonů je posouzení propustnosti jejich povrchové vrstvy s použitím vybraných nedestruktivních metod. V tomto výzkumu, byly použity metody: dvě permeabilitní metody (metoda TORRENT - plynné médium, ISAT – kapalné médium) a jedna difuzní metoda propustnosti CO2. Metody byly vybrány na základě jejich jednoduchosti a možné kombinovatelnosti. Výsledky testů ukazují, že metody TORRENT i ISAT vykazují velmi podobné výsledky a mohou být použity k posouzení trvanlivosti, jak vláknobetonů z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu. Metoda stanovení propustnosti CO2 vykazovala podobné výsledky, jako předešlé dvě metody, ale pouze u betonu z přírodního kameniva. U betonového recyklátu vycházely propustnosti nejnižší, což mohlo být způsobeno chemickou reakcí.

English abstract

The mechanical and deformation characteristics of mass concrete are considerably improved by adding long structural fibres. This addition, however, does not always extend the durability of concrete. One of the key factors in the evaluation of durability of fibre concretes is the assessment of permeability of their surface layer using one of the non-destructive methods. In this research, three of these methods were used: two permeation methods with a gaseous medium, TORRENT and CO2 permeability method, and the British ISAT with a liquid medium, on the grounds of their simplicity of application and their possible combinability. The test results show that the methods TORRENT ISAT also exhibit very similar results and can be used to assess the durability as natural fiber concrete aggregate and concrete from recyclate. Method for determining the permeability of CO2 showed similar results as the previous two methods, but only on virgin aggregate concrete. For recycled concrete based throughput rates, which may be caused by chemical reaction.

Keywords

Fibre concrete, durability, permeability, CO2 diffusion, polymer fibres, concrete recyclate.

RIV year

2015

Released

29.01.2015

Publisher

Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5091-2

Book

Juniorstav 2015

Pages from

283

Pages to

283

Pages count

1

BibTex


@inproceedings{BUT112729,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU",
 annote="Mechanické a deformační vlastnosti hutného betonu jsou značně zlepšeny přidáním dlouhých strukturálních vláken. Tento přídavek, však ne vždy zlepšuje trvanlivost betonu. Jedním z klíčových faktorů při hodnocení životnosti vláknobetonů je posouzení propustnosti jejich povrchové vrstvy s použitím vybraných nedestruktivních metod. V tomto výzkumu, byly použity metody: dvě permeabilitní metody (metoda TORRENT - plynné médium, ISAT – kapalné médium) a jedna difuzní metoda propustnosti CO2. Metody byly vybrány na základě jejich jednoduchosti a možné kombinovatelnosti. Výsledky testů ukazují, že metody TORRENT i ISAT vykazují velmi podobné výsledky a mohou být použity k posouzení trvanlivosti, jak vláknobetonů z přírodního kameniva, tak z betonového recyklátu. Metoda stanovení propustnosti CO2 vykazovala podobné výsledky, jako předešlé dvě metody, ale pouze u betonu z přírodního kameniva. U betonového recyklátu vycházely propustnosti nejnižší, což mohlo být způsobeno chemickou reakcí.",
 address="Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2015",
 chapter="112729",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební",
 year="2015",
 month="january",
 pages="283--283",
 publisher="Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}