Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část II (metody vyloučení dvojího z danění a jejich aplikace – obecný úvod do problematiky a metoda vynětí)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část II (metody vyloučení dvojího z danění a jejich aplikace – obecný úvod do problematiky a metoda vynětí)

Czech Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část II (metody vyloučení dvojího z danění a jejich aplikace – obecný úvod do problematiky a metoda vynětí)

Language

cs

Original Abstract

Navazující příspěvek vymezuje metody vyloučení dvojího zdanění a vysvětluje jejich podstatu spolu s uvedením příkladů. Větší pozornost je přitom věnována metodám vynětí. Článek představuje obecný úvod do problematiky aplikace metod zamezení dvojího zdanění.

Czech abstract

Navazující příspěvek vymezuje metody vyloučení dvojího zdanění a vysvětluje jejich podstatu spolu s uvedením příkladů. Větší pozornost je přitom věnována metodám vynětí. Článek představuje obecný úvod do problematiky aplikace metod zamezení dvojího zdanění.

Documents

BibTex


@article{BUT112406,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
 title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část II (metody vyloučení dvojího z danění a jejich aplikace – obecný úvod do problematiky a metoda vynětí)",
 annote="Navazující příspěvek vymezuje metody vyloučení dvojího zdanění a vysvětluje jejich podstatu spolu s uvedením příkladů. Větší pozornost je přitom věnována metodám vynětí. Článek představuje obecný úvod do problematiky aplikace metod zamezení dvojího zdanění.",
 address="SÚDP",
 chapter="112406",
 howpublished="print",
 institution="SÚDP",
 number="3",
 volume="20",
 year="2014",
 month="may",
 pages="12--26",
 publisher="SÚDP",
 type="journal article - other"
}