Publication detail

Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou.

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou.

Czech Title

Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou.

Language

cs

Original Abstract

V úvodní části příspěvku jsou přiblížena základní východiska včetně úpravy zdaňování příjmů ze závislé činnosti v modelových smlouvách OECD a OSN. Následuje stěžejní část příspěvku – tj. prezentování výsledků provedené komparativní analýzy příslušné právní úpravy obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. V rámci vlastního srovnání přitom autoři věnují pozornost kritériím daňového rezidentsví fyzické osoby zakotvených v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění, dále podmínkám, za nichž nemá stát zdroje právo příjem zdanit a následně pak metodám stanoveným pro zamezení dvojího zdanění u předmětné kategorie příjmů. V další kapitole se autoři, víceméně v diskusní rovině, zaměřují na vybrané aspekty mezinárodního zdaňování příjmů ze závislé činnosti; součástí dané kapitoly jsou i vybrané výsledky provedené korespondenční analýzy.

Czech abstract

V úvodní části příspěvku jsou přiblížena základní východiska včetně úpravy zdaňování příjmů ze závislé činnosti v modelových smlouvách OECD a OSN. Následuje stěžejní část příspěvku – tj. prezentování výsledků provedené komparativní analýzy příslušné právní úpravy obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. V rámci vlastního srovnání přitom autoři věnují pozornost kritériím daňového rezidentsví fyzické osoby zakotvených v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění, dále podmínkám, za nichž nemá stát zdroje právo příjem zdanit a následně pak metodám stanoveným pro zamezení dvojího zdanění u předmětné kategorie příjmů. V další kapitole se autoři, víceméně v diskusní rovině, zaměřují na vybrané aspekty mezinárodního zdaňování příjmů ze závislé činnosti; součástí dané kapitoly jsou i vybrané výsledky provedené korespondenční analýzy.

Documents

BibTex


@article{BUT112404,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
 title="Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou.",
 annote="V úvodní části příspěvku jsou přiblížena základní východiska včetně úpravy zdaňování příjmů ze závislé činnosti v modelových smlouvách OECD a OSN. Následuje stěžejní část příspěvku – tj. prezentování výsledků provedené komparativní analýzy příslušné právní úpravy obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. V rámci vlastního srovnání přitom autoři věnují pozornost kritériím daňového rezidentsví fyzické osoby zakotvených v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění, dále podmínkám, za nichž nemá stát zdroje právo příjem zdanit a následně pak metodám stanoveným pro zamezení dvojího zdanění u předmětné kategorie příjmů. V další kapitole se autoři, víceméně v diskusní rovině, zaměřují na vybrané aspekty mezinárodního zdaňování příjmů ze závislé činnosti; součástí dané kapitoly jsou i vybrané výsledky provedené korespondenční analýzy.",
 address="Comenius Print",
 chapter="112404",
 howpublished="print",
 institution="Comenius Print",
 number="221",
 volume="XXII",
 year="2014",
 month="december",
 pages="1--22",
 publisher="Comenius Print",
 type="journal article - other"
}