Publication detail

Izolace a charakterizace atelokolagenu

Original Title

Izolace a charakterizace atelokolagenu

Czech Title

Izolace a charakterizace atelokolagenu

Language

cs

Original Abstract

Atelokolagen je v současnosti jedním z nejčastěji užívaných materiálů v tkáňovém inženýrství. Jeho příprava v čisté formě je však technologicky i finančně velmi náročná. Přednáška hovoří o jednotlivých krocích výroby atelokolagenu z jeho nerozpustné formy. Kvalita atelokolagenu bude ověřena pomocí SDS-PAGE, cd spektroskopie a reologie.

Czech abstract

Atelokolagen je v současnosti jedním z nejčastěji užívaných materiálů v tkáňovém inženýrství. Jeho příprava v čisté formě je však technologicky i finančně velmi náročná. Přednáška hovoří o jednotlivých krocích výroby atelokolagenu z jeho nerozpustné formy. Kvalita atelokolagenu bude ověřena pomocí SDS-PAGE, cd spektroskopie a reologie.

BibTex


@misc{BUT112221,
 author="Lukáš {Zubal} and Lucy {Vojtová} and Abdelmohsan {Abdellatif}",
 title="Izolace a charakterizace atelokolagenu
",
 annote="Atelokolagen je v současnosti jedním z nejčastěji užívaných materiálů v tkáňovém inženýrství. Jeho příprava v čisté formě je však technologicky i finančně velmi náročná. Přednáška hovoří o jednotlivých krocích výroby atelokolagenu z jeho nerozpustné formy. Kvalita atelokolagenu bude ověřena pomocí SDS-PAGE, cd spektroskopie a reologie.",
 address="Společnost pro Bioimplantologii",
 chapter="112221",
 howpublished="online",
 institution="Společnost pro Bioimplantologii",
 year="2014",
 month="april",
 publisher="Společnost pro Bioimplantologii",
 type="lecture"
}