Publication detail

Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích

BÁTORA, B.

Original Title

Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích

Czech Title

Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá problematikou ferorezonančního jevu a ferorezonančního přepětí v elektrických sítích. V úvodní části práce je vysvětlen teoretický základ ferorezonančního jevu a jeho důsledky na elektrizační soustavu. Dále se práce zaměřuje na elektrizační soustavu jako neli-neární dynamický systém a popisuje různé analytické metody řešení těchto systémů. Tyto metody jsou dále uplatněny k diagnostice konkrétních systémů. V minulosti byla identifikována celá řada různých elektroenergetických konfigurací poten-ciálně náchylných na vznik ferorezonance. Nejčastější z nich práce nejdříve teoreticky analyzuje a poté nabízí doporučení pro omezení ferorezonančního jevu. Dále se práce zabývá výběrem vhodného softwaru pro tento výpočetně náročný úkol. Je posouzena řada různých nástrojů, ze kterých byly následně vybrány software Matlab Simulink a PSCAD. Matlab Simulink a jeho SimPowerSystem Toolbox, je využit pro analýzu vlivu hystereze magnetického jádra transformátoru na vznik a průběh ferorezonančního jevu. Pomocí nástroje PSCAD jsou posouzeny různé konfigurace energetického systému z hlediska možného vzniku a průběhu ferorezonance a také provedeno nalezení limitních podmínek, které zvyšuji pravděpo-dobnost výskytu tohoto jevu. Dále práce zmiňuje možnost použití umělých neuronových síti pro diagnostiku ferorezonančního jevu. V závěrečné části práce je uvedena řada doporučení pro navrhování, projektování a provozo-vání nových i stávajících elektroenergetických systémů. Práce byla zpracována v Centru výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (EN-PUR) a v rámci projektu specifického výzkumu č. FEKT-S-14-2520 - Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku.

Czech abstract

Práce se zabývá problematikou ferorezonančního jevu a ferorezonančního přepětí v elektrických sítích. V úvodní části práce je vysvětlen teoretický základ ferorezonančního jevu a jeho důsledky na elektrizační soustavu. Dále se práce zaměřuje na elektrizační soustavu jako neli-neární dynamický systém a popisuje různé analytické metody řešení těchto systémů. Tyto metody jsou dále uplatněny k diagnostice konkrétních systémů. V minulosti byla identifikována celá řada různých elektroenergetických konfigurací poten-ciálně náchylných na vznik ferorezonance. Nejčastější z nich práce nejdříve teoreticky analyzuje a poté nabízí doporučení pro omezení ferorezonančního jevu. Dále se práce zabývá výběrem vhodného softwaru pro tento výpočetně náročný úkol. Je posouzena řada různých nástrojů, ze kterých byly následně vybrány software Matlab Simulink a PSCAD. Matlab Simulink a jeho SimPowerSystem Toolbox, je využit pro analýzu vlivu hystereze magnetického jádra transformátoru na vznik a průběh ferorezonančního jevu. Pomocí nástroje PSCAD jsou posouzeny různé konfigurace energetického systému z hlediska možného vzniku a průběhu ferorezonance a také provedeno nalezení limitních podmínek, které zvyšuji pravděpo-dobnost výskytu tohoto jevu. Dále práce zmiňuje možnost použití umělých neuronových síti pro diagnostiku ferorezonančního jevu. V závěrečné části práce je uvedena řada doporučení pro navrhování, projektování a provozo-vání nových i stávajících elektroenergetických systémů. Práce byla zpracována v Centru výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (EN-PUR) a v rámci projektu specifického výzkumu č. FEKT-S-14-2520 - Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT112145,
  author="Branislav {Bátora}",
  title="Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích",
  annote="Práce se zabývá problematikou ferorezonančního jevu a ferorezonančního přepětí v elektrických sítích.  V úvodní části práce je vysvětlen teoretický základ ferorezonančního jevu a jeho důsledky na elektrizační soustavu. Dále se práce zaměřuje na elektrizační soustavu jako neli-neární dynamický systém a popisuje různé analytické metody řešení těchto systémů. Tyto metody jsou dále uplatněny k diagnostice konkrétních systémů. 
V minulosti byla identifikována celá řada různých elektroenergetických konfigurací poten-ciálně náchylných na vznik ferorezonance. Nejčastější z nich práce nejdříve teoreticky analyzuje a poté nabízí doporučení pro omezení ferorezonančního jevu. 
Dále se práce zabývá výběrem vhodného softwaru pro tento výpočetně náročný úkol. Je posouzena řada různých nástrojů, ze kterých byly následně vybrány software Matlab Simulink a PSCAD. Matlab Simulink a jeho SimPowerSystem Toolbox, je využit pro analýzu vlivu hystereze magnetického jádra transformátoru na vznik a průběh ferorezonančního jevu. Pomocí nástroje PSCAD jsou posouzeny různé konfigurace energetického systému z hlediska možného vzniku a průběhu ferorezonance a také provedeno nalezení limitních podmínek, které zvyšuji pravděpo-dobnost výskytu tohoto jevu. Dále práce zmiňuje možnost použití umělých neuronových síti pro diagnostiku ferorezonančního jevu.
V závěrečné části práce je uvedena řada doporučení pro navrhování, projektování a provozo-vání nových i stávajících elektroenergetických systémů.

Práce byla zpracována v Centru výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. LO1210 - Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (EN-PUR) a v rámci projektu specifického výzkumu č. FEKT-S-14-2520 - Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku.",
  chapter="112145",
  year="2014",
  month="march",
  pages="1--127",
  type="dissertation"
}