Publication detail

Measurement of longitudinal aircraft flight parameters

JIRGL, M. JALOVECKÝ, R.

Original Title

Měření parametrů podélného letu letounu

Czech Title

Měření parametrů podélného letu letounu

English Title

Measurement of longitudinal aircraft flight parameters

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá měřením parametrů modelu podélného letu letounu využitím leteckého simulátoru. Je zde stručně popsán model podélného letu letounu a jako ukázka je uvedeno měření parametrů jedné z přenosových funkcí, konkrétně přenosové funkce popisující vztah mezi výškou letu a výchylkou výškového kormidla.

Czech abstract

Článek se zabývá měřením parametrů modelu podélného letu letounu využitím leteckého simulátoru. Je zde stručně popsán model podélného letu letounu a jako ukázka je uvedeno měření parametrů jedné z přenosových funkcí, konkrétně přenosové funkce popisující vztah mezi výškou letu a výchylkou výškového kormidla.

English abstract

The paper deals with a measurement of longitudinal aircraft flight parameters using flight simulator. There is briefly described the model of longitudinal flight. As an example, there is shown measurement of transfer function parameter, i.e.transfer function describing the relationship between altitude and elevator deflection.

Keywords

longitudinal flight, flight simulator, identification

RIV year

2014

Released

22.10.2014

Publisher

Univerzita obrany

Location

Brno

ISBN

978-80-7231-970-1

Book

Sborník příspěvků z 14. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2014

Pages from

129

Pages to

135

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT110417,
 author="Miroslav {Jirgl} and Rudolf {Jalovecký}",
 title="Měření parametrů podélného letu letounu",
 annote="Článek se zabývá měřením parametrů modelu podélného letu letounu využitím leteckého simulátoru. Je zde stručně popsán model podélného letu letounu a jako ukázka je uvedeno měření parametrů jedné z přenosových funkcí, konkrétně přenosové funkce popisující vztah mezi výškou letu a výchylkou výškového kormidla.",
 address="Univerzita obrany",
 booktitle="Sborník příspěvků z 14. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2014",
 chapter="110417",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita obrany",
 year="2014",
 month="october",
 pages="129--135",
 publisher="Univerzita obrany",
 type="conference paper"
}