Publication detail

Ověření charakteristických vlastností OZE v dynamické oblasti

KYSNAR, F. DRÁPELA, J.

Original Title

Ověření charakteristických vlastností OZE v dynamické oblasti

Czech Title

Ověření charakteristických vlastností OZE v dynamické oblasti

Language

cs

Original Abstract

Současná pravidla posuzování připojitelnosti zdrojů rozptýlené výroby vycházejí pouze modelování ustálených stavů s využitím „statických“ modelů. Dopady rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí při přecho-dových stavech nejsou posuzovány, protože mj. chybí potřebné nástroje. V rámci projektu č. TA03020523 podporovaného TA ČR vzniká knihovna pro tvorbu dynamického modelu distribuční soustavy zahrnujícího zdroje rozptýlené výroby. Pro správné nastavení parametrů modelů byla provedena řada měření na provozovaných zdrojích, kterými jsou vytvořené modely verifikovány. Příspěvek se věnuje výsledkům měření charakteristických vlastností vybraných zdrojů rozptýlené výroby.

Czech abstract

Současná pravidla posuzování připojitelnosti zdrojů rozptýlené výroby vycházejí pouze modelování ustálených stavů s využitím „statických“ modelů. Dopady rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí při přecho-dových stavech nejsou posuzovány, protože mj. chybí potřebné nástroje. V rámci projektu č. TA03020523 podporovaného TA ČR vzniká knihovna pro tvorbu dynamického modelu distribuční soustavy zahrnujícího zdroje rozptýlené výroby. Pro správné nastavení parametrů modelů byla provedena řada měření na provozovaných zdrojích, kterými jsou vytvořené modely verifikovány. Příspěvek se věnuje výsledkům měření charakteristických vlastností vybraných zdrojů rozptýlené výroby.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT110308,
 author="František {Kysnar} and Jiří {Drápela}",
 title="Ověření charakteristických vlastností OZE v dynamické oblasti",
 annote="Současná pravidla posuzování připojitelnosti zdrojů rozptýlené výroby vycházejí pouze modelování ustálených stavů s využitím „statických“ modelů. Dopady rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí při přecho-dových stavech nejsou posuzovány, protože mj. chybí potřebné nástroje. V rámci projektu č. TA03020523 podporovaného TA ČR vzniká knihovna pro tvorbu dynamického modelu distribuční soustavy zahrnujícího zdroje rozptýlené výroby. Pro správné nastavení parametrů modelů byla provedena řada měření na provozovaných zdrojích, kterými jsou vytvořené modely verifikovány. Příspěvek se věnuje výsledkům měření charakteristických vlastností vybraných zdrojů rozptýlené výroby.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2014",
 chapter="110308",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2014",
 month="november",
 pages="1--9",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}