Publication detail

Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. PETRŽELA, J. HERENCSÁR, N. PROKOP, R. VRBA, K.

Original Title

Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

Czech Title

Vícefázový oscilátor druhého řádu využívající Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

English Title

Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Interesting type of the second-order electronically controllable multiphase oscillator is introduced in this paper. Modified voltage differencing current conveyor, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features for synthesis of this type of multiphase oscillator. Available controllable parameters of the ZC-CG-VDCC (intrinsic resistance, transconductance and current gain) are fully utilized for independent adjusting of oscillation condition and oscillation frequency. Specific matching condition allows linear control of oscillation frequency that is not so typical in such simple types of oscillators. Available phase shifts are 45, 90, 135 and 180 degree. Simulation results based on CMOS model of active element confirms intentions of the proposal in the bandwidth of several MHz.

Czech abstract

V článku je prezentován zajímavý typ elektronicky řiditelného vícefázového oscilátoru druhého řádu. Modifikovaná verze proudového konvejoru s napěťovou diferencí (ZC-CG-VDCC) nabízí zajímavé vlastnosti pro syntézu tohoto typu vícefázového oscilátoru. Dostupné řiditelné parametry ZC-CG-VDCC (odpor proudového vstupu, transkonduktance a proudový zisk) jsou plně využity pro nezávislé řízení oscilační podmínky a oscilačního kmitočtu. Specifická a snadno splnitelná podmínka souběhu dvou parametrů (odpor proudového vstupu a transkonduktance) dovoluje lineární ladění (řízení oscilačního kmitočtu), což není moc typické v těchto jednoduchých typech oscilátorů. Dostupné fázové posuvy mezi výstupními signály činí 45, 90, 135 a 180 stupňů. Teoretické předpoklady jsou podpořeny výsledky simulací s CMOS modelem aktivního prvku ZC-CG-VDCC na kmitočtech jednotek MHz.

English abstract

Interesting type of the second-order electronically controllable multiphase oscillator is introduced in this paper. Modified voltage differencing current conveyor, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features for synthesis of this type of multiphase oscillator. Available controllable parameters of the ZC-CG-VDCC (intrinsic resistance, transconductance and current gain) are fully utilized for independent adjusting of oscillation condition and oscillation frequency. Specific matching condition allows linear control of oscillation frequency that is not so typical in such simple types of oscillators. Available phase shifts are 45, 90, 135 and 180 degree. Simulation results based on CMOS model of active element confirms intentions of the proposal in the bandwidth of several MHz.

Keywords

Electronic control, current-gain, intrinsic resistance, second-order multiphase oscillators, transconductance, voltage differencing current conveyor, z-copy.

RIV year

2014

Released

19.11.2014

Publisher

Kaunas University of Technology

Location

Department of Electronics Engineering Kaunas University of Technology Studentu str. 50-438 r. LT - 51368 Kaunas Lith

Pages from

13

Pages to

18

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT110281,
 author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Jiří {Petržela} and Norbert {Herencsár} and Roman {Prokop} and Kamil {Vrba}",
 title="Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor",
 annote="Interesting type of the second-order electronically controllable multiphase oscillator is introduced in this paper. Modified voltage differencing current conveyor, so-called z-copy controlled gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC), offers interesting features for synthesis of this type of multiphase oscillator. Available controllable parameters of the ZC-CG-VDCC (intrinsic resistance, transconductance and current gain) are fully utilized for independent adjusting of oscillation condition and oscillation frequency. Specific matching condition allows linear control of oscillation frequency that is not so typical in such simple types of oscillators. Available phase shifts are 45, 90, 135 and 180 degree. Simulation results based on CMOS model of active element confirms intentions of the proposal in the bandwidth of several MHz.",
 address="Kaunas University of Technology",
 chapter="110281",
 doi="10.5755/j01.eee.20.9.8709",
 institution="Kaunas University of Technology",
 number="9",
 volume="20",
 year="2014",
 month="november",
 pages="13--18",
 publisher="Kaunas University of Technology",
 type="journal article"
}