Publication detail

Depth of carbonation vs. physical-mechanical properties of concretes with variant addition of concrete recyclate and silicate admixtures

STEHLÍK, M. STAVAŘ, T.

Original Title

Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí

Czech Title

Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí

English Title

Depth of carbonation vs. physical-mechanical properties of concretes with variant addition of concrete recyclate and silicate admixtures

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci.

Czech abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci.

English abstract

The work deals with finding the correlation between the physical-mechanical properties of concrete, variants and concrete with the recycled concrete and ceramic admixtures, and susceptibility to concrete carbonation.

Keywords

testing, quality, building industry

RIV year

2014

Released

07.10.2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5032-5

Book

Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví

Edition

VUT Brno

Edition number

1

Pages from

235

Pages to

244

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT109820,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí",
 annote="Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví",
 chapter="109820",
 edition="VUT Brno",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="235--244",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}