Publication detail

Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí

Original Title

Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí

Czech Title

Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci.

Czech abstract

Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci.

BibTex


@inproceedings{BUT109820,
 author="Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
 title="Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí",
 annote="Práce se zabývá hledáním korelačních závislostí mezi fyzikálně-mechanickými vlastnostmi betonů, variantně i betonů s betonovým recyklátem a silikátovými příměsemi, a náchylností betonů ke karbonataci.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví",
 chapter="109820",
 edition="VUT Brno",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="235--244",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}