Publication detail

Analogově-číslicová emulace mem systémů

Original Title

Analogově-číslicová emulace mem systémů

Czech Title

Analogově-číslicová emulace mem systémů

Language

cs

Original Abstract

Emulátor obvodového prvku je elektronické zařízení, které na svých svorkách vykazuje podobné charakteristiky jako emulovaný prvek. Článek analyzuje možnosti implementace hybridních analogově-číslicových emulátorů memristivních, memkapacitních a meminduktivních prvků a systémů z hlediska dosažitelné přesnosti. Na příkladu memkapacitních systémů jsou demonstrovány základní principy pro sestavení číslicového algoritmu emulátoru, které potlačují vliv kvantizačního šumu a chyb výpočtu.

Czech abstract

Emulátor obvodového prvku je elektronické zařízení, které na svých svorkách vykazuje podobné charakteristiky jako emulovaný prvek. Článek analyzuje možnosti implementace hybridních analogově-číslicových emulátorů memristivních, memkapacitních a meminduktivních prvků a systémů z hlediska dosažitelné přesnosti. Na příkladu memkapacitních systémů jsou demonstrovány základní principy pro sestavení číslicového algoritmu emulátoru, které potlačují vliv kvantizačního šumu a chyb výpočtu.

BibTex


@article{BUT109302,
 author="Zdeněk {Kolka} and Zdeněk {Biolek} and Viera {Biolková}",
 title="Analogově-číslicová emulace mem systémů",
 annote="Emulátor obvodového prvku je elektronické zařízení, které na svých svorkách vykazuje podobné charakteristiky jako emulovaný prvek. Článek analyzuje možnosti implementace hybridních analogově-číslicových emulátorů memristivních, memkapacitních a meminduktivních prvků a systémů z hlediska dosažitelné přesnosti. Na příkladu memkapacitních systémů jsou demonstrovány základní principy pro sestavení číslicového algoritmu emulátoru, které potlačují vliv kvantizačního šumu a chyb výpočtu.",
 address="Ing. Miloslav Šplíchal",
 chapter="109302",
 institution="Ing. Miloslav Šplíchal",
 number="2",
 volume="70",
 year="2014",
 month="june",
 pages="1--5",
 publisher="Ing. Miloslav Šplíchal",
 type="journal article - other"
}