Publication detail

Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin

BŘICHÁČEK, P. ŠŤASTNÍK, S. VALA, J.

Original Title

Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin

Czech Title

Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin

Language

cs

Original Abstract

Zpřísňování legislativních požadavků na tepelnou ochranu budov podporuje vývoj také v oblasti tradičních stavebních materiálů, mezi které patří pálená keramika. Cesta ke zlepšení tepelně izolačních vlastností současných cihelných tvarovek vede přes maximální snižování objemové hmotnosti, k němuž je nutné optimální rozložení hmoty po průřezu tvarovky. Pro další zlepšování vlastností má velký význam také výplň dutin tepelně izolačním materiálem. Předkládaný příspěvek se zabývá výpočtovou optimalizací cihelné tvarovky s ohledem na uvedené faktory.

Czech abstract

Zpřísňování legislativních požadavků na tepelnou ochranu budov podporuje vývoj také v oblasti tradičních stavebních materiálů, mezi které patří pálená keramika. Cesta ke zlepšení tepelně izolačních vlastností současných cihelných tvarovek vede přes maximální snižování objemové hmotnosti, k němuž je nutné optimální rozložení hmoty po průřezu tvarovky. Pro další zlepšování vlastností má velký význam také výplň dutin tepelně izolačním materiálem. Předkládaný příspěvek se zabývá výpočtovou optimalizací cihelné tvarovky s ohledem na uvedené faktory.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT109233,
 author="Pavel {Břicháček} and Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala}",
 title="Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin",
 annote="Zpřísňování legislativních požadavků na tepelnou ochranu budov podporuje vývoj také v oblasti tradičních stavebních materiálů, mezi které patří pálená keramika. Cesta ke zlepšení tepelně izolačních vlastností současných cihelných tvarovek vede přes maximální snižování objemové hmotnosti, k němuž je nutné optimální rozložení hmoty po průřezu tvarovky. Pro další zlepšování vlastností má velký význam také výplň dutin tepelně izolačním materiálem. Předkládaný příspěvek se zabývá výpočtovou optimalizací cihelné tvarovky s ohledem na uvedené faktory.",
 address="FAST VUT",
 booktitle="Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe",
 chapter="109233",
 howpublished="print",
 institution="FAST VUT",
 year="2014",
 month="april",
 pages="18--22",
 publisher="FAST VUT",
 type="conference paper"
}